תפקיד חשוב לאישה המתנדבת במד"א, הכנת בזרים

10.jpg

תפקיד חשוב לאישה המתנדבת במד"א, הכנת בזרים למכירה

9.jpg

של חפצי אומנות שהוכנו ע"י המתנדבות ונמכרו למבקרי הבזר

כול ההכנסות הינם תרומה לארגון ... כול הכבוד!

בתמונה מתנדבות מד"א בבזר שהוכן עבור חיילות בריטיות המשרתות בפלסטינה 1944 .

נתן