קורסי עזרה ראשונה המועברים באולם ההרצאות

00071706.81.D2.59.7F.jpg

קורסי עזרה ראשונה המועברים באולם ההרצאות של מגן דוד אדום בתל אביב רחוב מאז'ה 13.

בתמונה העליונה: קורס ע"ר 1942 בזמן מלחמת העולם השנייה

באותו מקום קורס ע"ר השנה 1972 .

מי מזהה את המדריכים ?

 הדרכה 1

 מדא 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתן

קרא גם