הטיפול באירוע רב נפגעים אז והיום

arn7

 

הטיפול באירוע רב נפגעים אז והיום

הצגת תכלית לטיפול באירוע רב נפגעים ע"י מתנדבי מגן דוד אדום למכובדי העיר תל אביב באצטדיון המכביה ליד שפך הירקון שנות ה 40 והיום .

" מגן דוד אדום שלך ובשבילך" לאורך השנים!

arn6arn5arn4arn2arn3arn1

 

 

 

 

 

 

 

קרא גם