הטיפול באירוע רב נפגעים אז והיום

arn7

 

הטיפול באירוע רב נפגעים אז והיום

הצגת תכלית לטיפול באירוע רב נפגעים ע"י מתנדבי מגן דוד אדום למכובדי העיר תל אביב באצטדיון המכביה ליד שפך הירקון שנות ה 40 והיום .

" מגן דוד אדום שלך ובשבילך" לאורך השנים!

arn6arn5arn4arn2arn3arn1