תמונות נוסטלגיות - סוף שנות ה 40 של המאה הקודמת

נוס411

תמונות נוסטלגיות - סוף שנות ה 40 של המאה הקודמת

מגן דוד אדום מסייע למשרד הבריאות בחיסונים לילדים הערביים בכפרים שונים ברחבי הארץ.

נוב412