תאונות עבודה מאז ועד היום

ת עבודה1

מאז הקמת ארגון מד"א בשנות ה 30 של המאה הקודמת לא מפסיקים להיפגע עובדים במקומות עבודה .

האם בכוחנו למנוע את התאונה הבאה ?

נשמע הצעות !

תאונות עבודה 2