"Puls Biznesu": קריסת שוק הרכב של האיחוד האירופי

"Puls Biznesu": קריסת שוק הרכב של האיחוד האירופי

תושבי קהילת האיחוד האירופי חוזרים אט אט לסוכנויות רכב. עם זאת, השוק ממשיך להגיע לשיאו. בקצב דו ספרתי - מודיע "פולס ביזנזו" של יום שני.

כפי שציין היומון, התוצאות בשוק הרכב של האיחוד האירופי לחודש ספטמבר עשויות להיות אופטימיות. לפי העיתון, כמעט 934,000 נרשמו. מכוניות נוסעים חדשות - ב -3.1 אחוזים לפני יותר משנה. "עם זאת, השינוי לא שינה את המסלול - הוא ממשיך להוביל בצורה חדה כלפי מטה" - כותב "PB".

"במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה, הביקוש למכוניות ירד ב -28.8 אחוזים. מינואר עד ספטמבר נרשמו רק 7 מיליון מכוניות חדשות. פחות מ -2.9 מיליון מבתקופה המקבילה אשתקד" - קראנו.

"אכן, למרות התוצאות החיוביות של החודש האחרון, ההשפעה של מגפת ה- COVID-19 עדיין משקפת במידה רבה את התוצאות המצטברות של שוק הרכב באיחוד האירופי. בין השווקים העיקריים, הירידה העמוקה ביותר, ביותר מ -38%, נרשמה השנה בספרד" - הוא העריך בראיון מאת "PB" יעקב פריש, נשיא התאחדות תעשיית הרכב הפולנית.

העיתון מדגיש כי הירידה הגדולה ביותר בקרב שווקי האיחוד האירופי נרשמה בקרואטיה. "בשלושה רבעונים נרשמו שם רק 28.2 אלף מכוניות חדשות, שהם 45 אחוז פחות משנה קודמת. הירידה הקטנה ביותר, ב -16.5 אחוזים, נרשמה בפינלנד - 73.4 אלף מכוניות נרשמו" - אומר .

"גרמניה, השוק האירופי הגדול ביותר, קלטה קצת יותר משני מיליון מכוניות, רבע פחות משנה קודם לכן. בפולין נרשמו 295.1 אלף. בשנת 2019 המספר עלה על 410.8 אלף, כך שהירידה הסתכמה במעל 28%. בקרב קבוצות המפיקים הפועלות באיחוד האירופי, מאזדה רשמה את הירידה הגדולה ביותר. פחות מ -81.9 אלף מכוניות של המותג הזה נרשמו, 43.2% פחות משנה קודמת. קבוצת טויוטה (טויוטה, לקסוס) נמצאת במצב הטוב ביותר - 402 אלף רשומים מכוניות הן + רק + 18% פחות מאשר בשלושת הרבעונים של 2019. " - מחשבת "PB".