מוראוויצקי: ירוסלב קאצ'ינסקי יהפוך לסגן ראש הממשלה האיש החזק בפוליטקה הפולנית

מוראוויצקי: ירוסלב קאצ'ינסקי יהפוך לסגן ראש הממשלה האיש החזק בפוליטקה הפולנית

מוראוויצקי: ירוסלב קאצ'ינסקי יהפוך לסגן ראש הממשלה. (רֶסֶק)

מוראוויצקי: ירוסלב גווין ייכנס לתפקיד סגן ראש הממשלה, הוא יעמוד בראש המחלקה לפיתוח, עבודה וטכנולוגיה. 

מוראוויצקי: גרז'ורג 'פודה יהיה שר החקלאות והייעור החדש.

מוראוויצקי: פשמיסלב צ'ארנק יהיה שר החינוך והמדע החדש.

קרא גם