האיחוד האירופי נוקט צעדים להגברת המגוון הביולוגי והגנת הטבע

האיחוד האירופי נוקט צעדים להגברת המגוון הביולוגי והגנת הטבע

נציגי המדינות החברות אישרו ביום שישי את הנחותיה של אסטרטגיית המגוון הביולוגי ויעדיה להגנה ושיקום הטבע. "27" הסכימו, בין היתר לפחות ל -30%. אזורי היבשה של האיחוד האירופי היו מוגנים.

"ההגנה על המגוון הביולוגי מקבל סוף סוף את החשיבות הראויה לה.  הרס הטבע הוא משבר שמסתתר מאחורי משברים אחרים", אמרה סוונחה שולצה, שרת הסביבה בגרמניה, במסיבת עיתונאים שנערכה בלוקסמבורג.

אסטרטגיית המגוון הביולוגי עליו דנו שרי הסביבה של האיחוד האירופי היא חלק מההסכם הירוק האירופי. הנציבות האירופית הציגה אותה בחודש מאי וכעת היא מגובה על ידי המדינות החברות, כשהיא מכירה בצורך הדחוף לטפל בגורמים ישירים ועקיפים של מגוון ביולוגי ואובדן טבע, כמו ניצול יתר של משאבי טבע, שינויי אקלים, זיהום, מינים זרים פולשניים ו שימוש בקרקע וים.

"השרים תמכו ביעדי האסטרטגיה, בירכו במיוחד על יצירת אזורים מוגנים והמטרה להגן על לפחות 30% משטח היבשת של האיחוד האירופי ו -30% מהים", אמר נציב האיחוד האירופי לאיכות הסביבה, וירג'יוס סינקביציוס.

מועצת האיחוד האירופי הדגישה כי הגנה, שמירה ושיקום המגוון הביולוגי ומערכות אקולוגיות בריאות ותפקודיות היטב יתרמו להגברת החוסן וימנעו את הופעתן והתפשטותן של מחלות חדשות.

המסקנות שאומצו ביום שישי מכילות הנחיות פוליטיות ליישום האסטרטגיה. בירות האיחוד האירופי קראו לנציבות האירופית לכלול את המטרות של תוכנית המגוון הביולוגי בפרויקטים של חוק האיחוד האירופי. מועצת האיחוד האירופי הדגישה גם את הצורך לשלב יעדים אלה במגזרים אחרים כמו חקלאות, דייג וייעור.

המדינות החברות תמכו גם במטרה ליצור רשת של אזורים מוגנים מנוהלים היטב ובמטרה להגן על לפחות 30% משטחי האיחוד האירופי ו -30%. האזור הימי של האיחוד האירופי. על המדינות החברות להשיג יעד זה במשותף - בהשתתפות כולם ובהתחשב בתנאים הלאומיים. האתר אמור להתבסס על רשת Natura 2000 ולהשלים עם אתרים נוספים שתוארו על ידי המדינות החברות.

המסקנות הדגישו את הצורך להגביר את השאיפה מבחינת שיקום הטבע. המדינות החברות מעוניינות שהוועדה תציג יעדים מחייבים מבחינה משפטית בעניין זה, יחד עם הערכת השפעה.

השרים גם הסכימו כי חלק ניכר של 30%. תקציב האיחוד האירופי וההוצאות מתוכנית השיקום של האיחוד האירופי לדור הבא לפעולות אקלים הושקעו במגוון הביולוגי ובפתרונות התומכים בו, על בסיס משאבי טבע.

Krzysztof Strzępka (PAP) מבריסל

קרא גם