מתלבטים אם לערוך צוואה

מתלבטים אם לערוך צוואה

מתלבטים אם לערוך צוואה קבלו את כל המידע שיעזור לכם לקבל את ההחלטה הנכונה

מאמר זה יסקור בקצרה את נושא הצוואה, משמעותה  ואת החשיבות בעריכתה.

מה דין רכושו של אדם שנפטר?

חוק הירושה קובע, כי "במות אדם עזבונו עובר ליורשיו". "יורשים" מוגדרים בחוק כ"יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה". "יורשים על פי דין" הינם "מי שהיה במות המוריש בן זוגו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

יוצא אם כן, כי בהעדר צוואה, הוראות הדין הן שתקבענה מי יירש את המנוח/ה.

רגע לפני שנשאיר את הרכוש שצברנו במהלך חיינו לחלוקה על פי הדין, חשוב שנעמוד על הסיבות בגינן חשוב לערוך צוואה.

מדוע חשוב לכתוב צוואה?

 

  • שיקוף רצון המנוח/ה בחייו לאחר מותו/ה

צוואה היא מסמך בו קובע אדם מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. צוואה הינה כלי באמצעותו אדם יכול לתת ביטוי ולשקף את רצונו באשר לאופן בו יחולק עיזבונו ביום שלאחר מותו.

חשוב להבין כי צוואה מתייחסת לחלוקת הרכוש רק לאחר מותו של האדם. כל מסמך אחר הקובע הסדרים לגבי חלוקת רכוש בין צדדים, כגון הסכמי ממון, אין להם תוקף לאחר מותו של אדם, שכן רק צוואה היא שתקבע כיצד יחולק הרכוש.

  • לעיתים החיים מזמנים לנו הפתעות

ישנה נטייה לחשוב, כי צוואה מיועדת לאוכלוסייה מבוגרת בלבד, אך לצערנו, ישנם מקרי מוות לא מעטים בגילאים צעירים, חלקם מתרחשים בפתאומיות וללא הכנה מוקדמת. העדר צוואה במקרים כאלה, עלול לגרום לסרבול הליכים ולחלוקת העיזבון שאינה משקפת את רצון הנפטר. 

דוגמא: זוג צעיר, הורים לשני ילדים, שעיקר רכושם הינו דירת מגורים. האם נפטרה ולא השאירה אחריה צוואה. במקרה כזה, על פי הדין, חלקה של האם יתחלק באופן הבא: מחצית לבן הזוג (כך שהוא יהיה כעת הבעלים של 75% מהזכויות בדירה) ומחצית לילדים (כך שהילדים יהיו כעת בעלי 25% מהזכויות בדירה). במצב שבו האב ירצה למכור את הדירה, הוא ייאלץ לקבל את אישור בית המשפט לכך, דבר אשר יכביד על המכירה, יהא כרוך בהוצאה כספית ולעיתים, בית המשפט אף יתערב וייקבע  הוראות שונות, על מנת להבטיח את האינטרסים הכלכליים של הקטינים.

זאת ועוד, בואו ונניח כי האב יינשא בשנית ולאחר מספר שנים ילך לעולמו מבלי שכתב צוואה. במקרה זה, אשתו השנייה תהא זכאית למחצית מסך זכויותיו בדירה 75%,  תוצאה שלא בטוח שלה ייחלו הוא או אם ילדיו.

  • צוואה - לא להורים בלבד

יש החושבים בשגגה, כי רק לאנשים הנמצאים בזוגיות ואשר להם ילדים חשוב לערוך צוואה ולא כך הדבר.

דוגמה: אדם שאינו נשוי ואין לו ילדים נפטר. בהעדר צוואה, מי שיירש אותו על פי הדין, הם הוריו ואחיו. בהחלט ייתכן מצב, בו המנוח אינו מעוניין כי עזבונו יגיע לאחד מאחיו/ להוריו ועל כן חשוב, כי יכתוב צוואה בה יירשם מפורשות, למי הוא בוחר להוריש את רכושו ואת מי הוא בוחר להדיר מעיזבונו.

  • קביעת תנאים בצוואה

צוואה מאפשרת למוריש לקבוע תנאים מסוימים ומנגנונים לסיטואציות עתידיות אותן צופה המוריש.

דוגמא: קביעת יורש במקום יורש, במידה וזה הלך לעולמו לפני מותו של המוריש, ו/או קביעת תנאי מסוים אשר רק בהתקיימו יוכל היורש לקבל את חלקו בעיזבון דוגמת הגעת יורש לגיל 18.

 

  • הדרת יורש על פי דין

בצוואה נהוג לקבוע מי יהיו יורשי המנוח/ה, אך לא פחות חשוב לקבוע מי לא יירש את עיזבונו של המנוח/ה. בהדרת יורש מטיל המוריש איסור מוחלט על היורש להנות מחלק כלשהו בעיזבון.

דוגמא: בני זוג הנמצאים בהליכי גירושין כאשר אחד מהם הולך לעולמו. בהעדר צוואה אשר מדירה את בן הזוג מחלקו בעיזבון וקובעת במפורש מי יהיו היורשים על פי הצוואה, בן הזוג שנותר בחיים יירש מחצית מעיזבונו של בן הזוג המנוח וזאת ללא כוונת המנוח.

  • חלוקת מטלטליו של המנוח/ה

למעט נכסים וזכויות אותם בני אדם צוברים במהלך חייהם, אנו צוברים גם חפצי ערך שאף אם ערכם הכספי אינו רב, יש להם ערך רגשי גדול מאוד עבורנו. על פי הוראות הדין בן הזוג יורש בנוסף למחצית מכלל הרכוש, גם את המטלטלין ואת המכונית של המנוח/ה. על כן, כאשר אדם מעוניין  שרכושו יחולק באופן אשר נוגד את הוראות הדין, עליו לערוך צוואה בה יביע את רצונו וכוונותיו באשר לרכושו ומטלטליו.

  • מניעת סכסוכים עתידיים

כתיבת צוואה בה מפורט רצון המנוח/ה באופן חד משמעי וברור יש בה בכדי למנוע סכסוכים משפטיים בין מי שסבור כי אמור היה לרשת את המנוח/ה ו/או כי חלקו גדול יותר ממה שקיבל עפ"י הצוואה. על מנת למקסם את ההגנה על רצונו של המנוח ובכדי שחלוקת עיזבונו תיעשה עפ"י משאלת ליבו, מומלץ לערוף צוואה בצורה מקצועית בהתאם להוראות החוק.

לסיכום

צוואתו האחרונה של אדם גוברת על כל מסמך קודם שנערך על ידו באשר לאופן חלוקת נכסיו. מעצם היות הצוואה משאלתו האחרונה של האדם חשוב לערוך את הצוואה אצל עו"ד מקצועי, אשר ייקח בחשבון את כל ההיבטים הכלולים בדבר לרבות היבטים מיסויים, קנייניים, רגשיים ופרוצדורליים. רק כך, תוכלו להבטיח תכנון מושכל וודאי של היום שאחרי.

Image

נחמד מיטל - עורכת דין לענייני משפחה וירושה

עו"ד נחמד מיטל

+97252-3462936

IMG 20191209 WA0001

קרא גם