eśli wynik wyborów będzie wyrównany, USA może czekać kryzys konstytucyjny

eśli wynik wyborów będzie wyrównany, USA może czekać kryzys konstytucyjny