Mimo pomocy państwa firmy zwalniają pracowników z powodu pandemii

Mimo pomocy państwa firmy zwalniają pracowników z powodu pandemii