החל מחקר גיאולוגי הקשור להקמת חוות רוח בים הבלטי

החל מחקר גיאולוגי הקשור להקמת חוות רוח בים הבלטי

PKN אורלן החלה במחקר גיאולוגי יבשתי על דרך החיבור של חוות הרוח, שאמורה להיבנות בים הבלטי. הודות לכך ניתן יהיה לפרוס תוואי כבלים תת קרקעי מהים לתחנת כוח הממוקמת ביבשה, נמסר מהחברה.

כפי שהסביר PKN אורלן במידע על ההכנות להקמת חוות רוח בים הבלטי, המדידות יבוצעו בקומונה צ'וצ'ו, שם תוקם תשתית ההולכה.

"החשש החל בסקרים גיאולוגיים יבשתיים על תוואי החיבור של חוות הרוח הימית. העבודות המתבצעות יאפשרו לייעד מסלול כבלים תת קרקעי המוביל את הכוח מהים לתחנת הכוח הממוקמת ביבשה" - הודיעה PKN אורלן ב יוֹם שִׁישִׁי.

נשיא PKN אורלן, דניאל אובייטק, הדגיש כי הקמת חוות רוח בים הבלטי היא אחת ההשקעות המרכזיות המקרבות את החברה למטרה האסטרטגית להשגת נייטרליות אקלים. "למרות מצבי המגיפה הקשים, אנו לא מאטים ואנחנו עומדים בלוח הזמנים שנקבע" - אמר אובאכטק, שצוטט בהודעת החברה.

ראש הדאגה הזכיר כי עד שנת 2030 תשקיע PKN אורלן מעל 25 מיליארד זלוטי בפרויקטים שיאפשרו לחברה ולקבוצת ההון שלה "להפחית את ההשפעה הסביבתית ולהיפתח למודלים עסקיים חדשים". "על ידי השקעה באנרגיה ירוקה, אנו בונים גם את מעמדה של אורלן כמובילה בשינוי אנרגיה במרכז אירופה", הוסיף.

PKN אורלן הסבירה כי הכוח מחוות הרוח בים הבלטי יובל לחלוטין מתחת לאדמה, הן בקטע היבשתי והן ביבשה של החיבור, והסקרים הגיאולוגיים הנערכים כיום בחוף יאפשרו לקבוע את מסלול הכבלים האופטימלי לחיבור. בשלב הראשון יבוצע מחקר גיאופיזי בטכנולוגיית טומוגרפיה אלקטרופוזיה, ותוצאותיהם יאפשרו זיהוי ראשוני של תנאי הקרקע.

"בשלב הבא, בעזרת מכשור ייעודי, ייבנו קידוחים עד כמה עשרות מטרים, מהם ייקחו דגימות לניתוח פרמטרים גיאוטכניים. במקביל יבוצעו גם מחקר גיאופיזי ברדוד רדוד. מי הים הבלטי "- הודיעה PKN אורלן.

מהחברה נמסר כי העבודות הקשורות להכנת מסלול חיבור הכבלים מבוצעות מטעמה על ידי חברת ENPROM האחראית על החלק התכנון וקבלת היתר בנייה לתשתית הדרושה. החוזה, כאמור בהודעה, מכסה את הכנת החיבור הן בחוף הים - מהחווה לחוף והן בשטח - מהחוף לתחנת הכוח, משם תעבור "אנרגיה ירוקה" אל מערכת כוח לאומית.

PKN אורלן הזכירה כי במסגרת עבודות ההכנה להקמת חוות רוח בים הבלטי, מדידות ראשוניות של קרקעית ים ומחקרים סביבתיים לאזור החווה. על בסיסם, החשש כבר הגיש דוח סביבתי וכרגע הוא ממתין להחלטה סביבתית עבור אזור ההשקעות הימי. "זהו מסמך המהווה את הבסיס לתחילת הליך הגשת הבקשה להיתר בנייה", צוין בקונצרן.

במקביל, PKN אורלן הדגישה כי בים הבלטי עדיין מבוצעות בדיקות נוספות ומדידות רוח נחוצות, שישמשו את מעצב החווה; התיעוד יכלול ניתוחים של מיקום הטורבינות בים והנחות לגבי התפוקה הצפויה של החווה יסייעו גם להבהרת אומדן העלות ולוח הזמנים שלה.

כפי שהזכירה PKN אורלן, הדאגה מבצעת עבודה בפיתוח אנרגיית רוח ימית באמצעות חברת Baltic Power, המחזיקה בזיכיון להקמת חוות רוח בהספק כולל מרבי של 1.2 GW. אזור ההשקעות, עם שטח כולל של כ. 131 מ"ר ק"מ, ממוקם כ 22 ק"מ צפונית לקו החוף של הים הבלטי, ברמה של סבא וצ'וצ'בו. (רֶסֶק)