Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Aviva PTE Aviva Santander SA informuje

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, wykonując obowiązek przewidziany w § 25 ust. 4 w zw. z § 17 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 19 stycznia 2014 r., poz. 142 z późn. zm.), informuje, iż za dzień wyceny 17 września 2020 roku, dokonanej w dniu 18 września 2020 roku, nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander do limitu inwestycyjnego, o którym mowa w par. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Przeczytaj także