Biskupi na XX Dzień Papieski: Maryja uczy zawierzenia Bogu i miłości do drugiego człowieka

Biskupi na XX Dzień Papieski: Maryja uczy zawierzenia Bogu i miłości do drugiego człowieka

Maryja uczy zawierzenia Bogu i miłości do drugiego człowieka - zwracają uwagę polscy biskupi w liście pasterskim zapowiadającym obchody XX Dnia Papieskiego. Będzie on obchodzony w niedzielę, 11 października, pod hasłem „Totus Tuus” – "Cały Twój”.

Papieskie zawołanie św. Jana Pawła II będzie zaproszeniem do rozważania tajemnic życia Maryi i wzywania jej orędownictwa - podkreślają biskupi.

List zostanie odczytany w kościołach 4 października - w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski - podało biuro prasowe Episkopatu w informacji przekazanej PAP we wtorek.

Przypominając, że XX Dzień Papieski przypada w roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II oraz piętnastej rocznicy jego śmierci, polscy biskupi oparli swój list na papieskim zawołaniu "Totus Tuus", wskazując na jego aktualność.

Nawiązując do trwającej na świecie pandemii zwracają uwagę, że "wskutek kryzysu cierpią setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu - piszą biskupi. Podkreślają jednocześnie, że najpoważniejszym źródłem kryzysów w życiu człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, jest odrzucenie Jezusa i Jego Ewangelii. Wyjście z tych kryzysów może dokonać się tylko przez całkowite zaufanie Chrystusowi i oparcie się na Nim" - czytamy w liście pasterskim.

Biskupi przekonują, że "zawierzenie Jezusowi jest możliwe razem z Maryją i przez Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie TOTUS TUUS, widniejące w papieskim herbie". W związku z tym, jak dodają - najbliższy Dzień Papieski będzie przeżywany w duchu rozważania tajemnic życia Maryi i wzywania jej orędownictwa.

W liście czytamy, że "w autentycznym zawierzeniu Maryi nie ma nic z bałwochwalczego aktu, przeciwnie, jest ono prostą drogą realizacji chrześcijańskiego powołania". "Zawierzenie Maryi oznacza najpierw pokładanie nadziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ono także konieczność zgłębiania tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za Chrystusem w codzienności" - zwracają uwagę biskupi.

Piszą, że "Maryja i miłość do Niej były obecne w dziejach Polski od ich początków". Przypominają m.in. pieśń "Bogurodzica", cudowną obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego oraz odparcie wojsk bolszewickich w 1920 roku, a także świadectwo bezgranicznego zawierzenia Maryi, jakie dali kard. August Hlond i kard. Stefan Wyszyński. Zwracają również uwagę na liczne w naszym kraju sanktuaria maryjne i kapliczki świadczące "o wielkiej ufności Polaków w orędownictwo Matki Bożej".

Zapowiadając Dzień Papieski, biskupi zapraszają wszystkich do "szkoły Maryi", zaznaczając, że "zażyła więź z Bogiem prowadzi i wyraża się w miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, samotnego, ubogiego i bezradnego".

Jako środek wskazują modlitwę różańcową, która jak wyjaśniają - jest "prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia +TOTUS TUUS?”. "Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji" - zachęcają biskupi. "Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym" - dodają.

List Episkopatu przypomina, że w Dniu Papieskim – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będzie można wesprzeć materialnie stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" nazywanej "żywym pomnikiem" wdzięczności dla św. Jana Pawła II. "Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia" - piszą biskupi.

Fundacja co roku obejmuje opieką blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z małych miejscowości całej Polski. (PAP)

Przeczytaj także