CIS: 27. Konferencja Europa Karpat podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Zapowiedź (komunikat)

CIS: 27. Konferencja Europa Karpat podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Zapowiedź (komunikat)

- CIS informuje:

W dniach 8 - 9 września z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, ministrów rządu i parlamentarzystów odbędzie się w Karpaczu - w ramach Forum Ekonomicznego - 27. edycja Konferencji Europa Karpat. Politycy, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą dyskutować o kluczowych problemach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy dotyczyć będą również przyszłości Trójmorza, a także skuteczności takich inicjatyw, jak Polsko-Węgierska Szkoła Liderów, Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Karpat i Trójmorza, Collegium Carpaticum, czy projekt Via Culturalia.

Wśród partnerów instytucjonalnych wydarzenia, oprócz Kancelarii Sejmu, są m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Szkoła Główna Handlowa.

Wśród zaproszonych gości Forum Ekonomicznego i Konferencji Europa Karpat znaleźli się m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister finansów Tadeusz Kościński, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do Karpacza przyjedzie również Swiatłana Cichanouska - lider środowisk demokratycznych Białorusi, dla której będzie to pierwsza zagraniczna podróż w roli przedstawiciela białoruskiej opozycji.

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Program 27. konferencji Europa Karpat

Karpacz, 8 - 9 września 2020 r.

Wtorek, 8 września

Hotel Gołębiewski, Karkonoska 14, Karpacz

15.00 – Otwarcie konferencji przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego

1. 15.15 – 16.15: Europa Środkowa w polityce globalnej

Moderator: Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu

Alexandr Vondra, poseł do Parlamentu Europejskiego, Czechy

Alexandru Nazare, doradca Ministra Transportu, specjalny wysłannik ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, Rumunia

Martin Fronc, Instytut Chrześcijańskiej Polityki Społecznej, b. minister oświaty, Słowacja

2. 16.30 – 17.45: Europa Środkowa: bohaterowie stulecia. Czego nie wiemy o sąsiadach?

Moderator: Włodzimierz Bernacki, senator

Piotr Babinetz, poseł, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu

Matyas Zrno, portal Konzervatiwny Noviny, Czechy

Anton Saifullayeu, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Białoruś

Pavol Macala, Stowarzyszenie Naukowe „Personalizm”, Słowacja

Jan Majchrowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumanna

18.00 – 19.15 Sesja Plenarna Forum Ekonomicznego

3. 19.30 – 20.45: Wizje Europy – dyskusja: Jaka Europa? Czyja Europa?

Moderator: Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego

Yves Gernigon, przewodniczący Partii Europejskich Federalistów, Francja

Bogusław Sonik, poseł, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego

David Engels, Instytut Zachodni, Polska/Belgia

Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego

Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, b. minister finansów i rozwoju

Środa, 9 września

4. 10.30 – 11.30: Fundusz Inwestycyjny Trójmorza .

Moderator: Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG, b. minister finansów i rozwoju

Prezentacja: Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury

Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych

Tiit Risalo, szef Gabinetu Kancelarii Prezydent Estonii

Grzegorz Górny, Stowarzyszenie Trójmorze

5. 11.45 – 12.45: Parlamentarzyści w służbie dyplomacji. Fenomen dyplomacji parlamentarnej

Moderator: Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego

Stanisław Karczewski, senator, b. marszałek Senatu

Jan Hudacky, konsul honorowy RP w Preszowie, b. deputowany Rady Narodowej, Słowacja

Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Krzysztof Michałkiewicz, b. minister pracy i polityki społecznej, b. poseł

Jan Draus, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

6. 13.00 – 14.00: Europa Karpat w centrum Europy Środkowej. Przegląd inicjatyw

Moderator: Marek Kuchciński, b. marszałek Sejmu, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego

Maksym Kozytskyi, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji, Ukraina

Georgis Zarotiadis, Uniwersytet Ekonomiczny w Salonikach, prezes Stowarzyszenia Uczelni Ekonomicznych Europy Południowej, Wschodniej i Regionu Morza Czarnego, Grecja

Bartosz Cichocki, ambasador RP na Ukrainie

Bartłomiej Zdaniuk, ambasador RP w Mołdawii

Dawid Lasek, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki

Głos w dyskusji:

Andrzej Konieczny, dyrektor Generalny Lasów Państwowych

7. 14.15 – 15.15: Grupa Wyszehradzka – w stronę rozwoju zrównoważonego

Moderator: Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Ján Mičovský, minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Słowacja

Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Jerzy Polaczek, poseł, przewodniczący Grupy Bilateralnej Polsko-Słowackiej

Sandor Koles, przewodniczący Fundacji Karpackiej, Węgry

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Stowarzyszenie Trójmorze, Uniwersytet Łódzki

15.30 – 16.45: Sesja Plenarna Forum Ekonomicznego

8. 17.00 – 18.15: Wody Karpat

Moderator: Barbara Bartuś, poseł, przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Joanna Kopczyńska, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Mirosław Żelazny, Zakład Hydrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

9. 18.30 – 19.30: Trzecia misja uczelni 2.0. Współpraca uniwersytetów z otoczeniem zewnętrznym w okresie pandemii COVID-19

Moderator: Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Ihor Cependa, rektor Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka, Ukraina

Jan Lata, rektor Uniwersytetu Ostrawskiego, Czechy

Stefan Purici, prorektor ds. Relacji Międzynarodowych, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie, Rumunia

Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Andrzej Słodki, Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA

Głos w dyskusji:

Leszek Buller, Centrum Projektów Europejskich

 

Przeczytaj także