Małopolskie: Rozpoczęła się budowa obwodnicy łączącej autostradę A4 z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną

Małopolskie: Rozpoczęła się budowa obwodnicy łączącej autostradę A4 z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną

Do końca 2021 r. powinna być gotowa obwodnica Podłęża k. Niepołomic, która połączy Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z autostradą A4. We wtorek rozpoczęła się budowa drogi o wartości prawie 57,5 mln zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych.

W ramach zadania powstanie 2,2 km drogi łączącej wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, a także obiekty inżynieryjne: wiadukt nad torami kolejowymi oraz przepusty nad rzekami Bogusława i Podłężanka.

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości rozpoczęcia budowy, Podłęże w Małopolsce jest kolejnym miejscem, „gdzie można potwierdzić, że Polska transportowa się zmienia, że drogi w Polsce się zmieniają”.

„Ta inwestycja jest swoistym, kolejnym silnikiem rozwoju regionu” - zaznaczył szef resortu infrastruktury, dodając, że trasa z jednej strony uwolni mieszkańców okolicznych miejscowości od uciążliwego ruchu towarowego, a z drugiej – pozwoli na łatwy dojazd z autostrady A4 do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

„To zwielokrotni możliwości gospodarcze tego regionu. Te zamierzenia są wpisane w rządowy program zrównoważonego rozwoju - ten program realizujemy, realizujemy nasze zobowiązania wyborcze” - powiedział Adamczyk.

Jak ocenił Krystian Zieliński, p.o. burmistrza miasta i gminy Niepołomice, budowa obwodnicy Podłęża jest ważną i od dawna wyczekiwaną inwestycją w gminie. „Ta inwestycja pozwoli odciążyć Podłęże i Niepołomice, a także da większe możliwości strefie inwestycyjnej” - mówił.

Zieliński wyjaśnił, że po ukończeniu budowy zmieniony zostanie przebieg drogi wojewódzkiej 964, która zostanie pociągnięta nową drogą, a ulica przez Podłęże straci status drogi wojewódzkiej. Po zmianach ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza centrum miejscowości.

Wartość zadania wynosi prawie 57,5 mln zł, z czego 34 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Jej wykonawcą jest konsorcjum firm Eurovia Polska oraz Nowak-Mosty. Przewidują one, że przy dobrej pogodzie inwestycja powinna być gotowa do końca 2021 r.

Połączenie obwodnicy Podłęża z autostradą A4 stało się możliwe dzięki wybudowaniu z czerwcu tego roku nowego węzła autostradowego Niepołomice za 41,8 mln zł. Węzeł ten powstał między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko - w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964. Umożliwia to wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką, stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Przed oddaniem węzła droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

 

Przeczytaj także