Metropolia zainteresowana nowymi rządowymi dotacjami do zeroemisyjnych autobusów

Metropolia zainteresowana nowymi rządowymi dotacjami do zeroemisyjnych autobusów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia będzie wnioskowała o dotacje do zakupu zeroemisyjnych autobusów w ogłoszonym w środę przez ministra klimatu Michała Kurtykę nowym programie wsparcia na ten cel o wartości 1,3 mld zł – zapowiedział przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak.

„Będziemy na pewno aplikować o środki na elektryczne autobusy” – napisał na swoim facebookowym profilu Karolczak, przy odnośniku do informacji nt. nowego programu.

Dotąd GZM korzysta m.in. z dofinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnego transportu w ramach programu Gepard II, pod kątem zakupu 40 autobusów elektrycznych, na poziomie ok. 80 mln zł.

W środę szef resortu klimatu podał, że na ukończeniu są prace nad nowym programem, który będzie realizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program ma zapewnić dotacje na poziomie 1,3 mld zł, przy udziale których miałoby zostać kupionych przynajmniej 500 autobusów elektrycznych i wodorowych przez samorządy.

Kurtyka zapowiedział, że dofinansowanie do kupna elektrycznego autobusu ma w pierwszej fazie programu sięgać 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Z czasem ma ono spadać, by w 2023 r. osiągnąć 60 proc. W przypadku autobusów wodorowych dotacje będą sięgać 90 proc. w całym okresie trwania programu z uwagi na innowacyjny charakter tej technologii.

W budżecie programu na dotacje ma zostać przeznaczone 1,1 mld zł, a na pożyczki 200 mln zł. Z tych pieniędzy będzie można finansować kupno zeroemisyjnych autobusów czy np. budowę odpowiedniej infrastruktury do ładowania takich pojazdów.

Wcześniej Metropolia deklarowała wolę zakupu do 300 pojazdów w Programie Bezemisyjny Transport Publiczny, prowadzonym w poprzednich latach przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program zakładał opracowanie i budowę około tysiąca dostępnych kosztowo autobusów bezemisyjnych dla polskich miast. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

GZM miała zarezerwowane pod tym kątem w swojej wieloletniej prognozie finansowej 200 mln zł. Na początku kwietnia br. NCBR unieważniło jednak drugie postępowanie w tym zakresie i zamknęło program, wyjaśniając że w obecnych warunkach jego przyjęta formuła realizacji nie pozwoliła na kontynuację działań).

Równolegle Metropolia przygotowała wniosek pod kątem pilotażowego programu Gepard II, w którym łącznie 85-procentowe dofinansowanie zapewniają po połowie środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

W lipcu br. zarząd woj. śląskiego poinformował o wyborze trzech projektów w swojej części programu Gepard II. Program ma zapewnić m.in. wsparcie łączną kwotą (z RPO i NFOŚiGW) ok. 80 mln zł zakupu 40 autobusów elektrycznych przez GZM, a także kolejnych takich wozów przez Tychy i Zawiercie. Gepard II jest uwzględniony w rządowym Programie dla Śląska.

W poprzednich latach władze GZM deklarowały również zainteresowanie rozwojem i wykorzystaniem napędu wodorowego w transporcie publicznym.(PAP)

autor: Mateusz Babak

 

Przeczytaj także