PZU: między 50 - 150 mln zł oszacowano wpływ na wynik wypłat świadczeń z powodu zgonów

PZU: między 50 - 150 mln zł oszacowano wpływ na wynik wypłat świadczeń z powodu zgonów

Wstępne szacunki dotyczące obserwowanej dynamiki świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego zakładają potencjalny wpływ na wynik Grupy PZU w br. między 50 - 150 mln zł - poinformowało PZU w czwartkowej prezentacji.

"Do końca III kw. nie obserwowaliśmy istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID na wyniki na ubezpieczeniach na życie" - napisano w prezentacji wyników finansowych Grupy PZU za III kwartał 2020.

Jak dodano, wzrost wypłacanych świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego obserwowano od około 3-4 tygodni.

"Nasze wstępne szacunki dotyczące obserwowanej dynamiki świadczeń, zakładają potencjalny wpływ na wynik Grupy PZU w 2020 roku w przedziale pomiędzy 50-150 mln zł" - czytamy.

Jak wskazano, docelowy poziom wyniku w tym roku będzie zależeć m.in. od przebiegu pandemii, świadczeń związanych ze zgonami, a także z tytułu leczenia szpitalnego, efektu lockdownu, rozwiązania części rezerw matematycznych.

Jak podano, przyrost śmiertelności w populacji był nierównomierny w różnych grupach wiekowych; 86 proc. przyrostu zgonów dotyczyło osób po 65. roku życia, odchylenia od długoterminowych średnich również są widoczne najwyraźniej w przypadku osób powyżej 65. roku życia.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce. Na jej czele stoi PZU, od 2010 r. spółka PZU jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa ma 34,1 proc. akcji PZU. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, PZU Zdrowie, TFI PZU. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 mln klientów w pięciu krajach. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Przeczytaj także