Nowy architekt miasta Gdańsk

Nowy architekt miasta Gdańsk

Ekspert w dziedzinie urbanistyki - profesor Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej - został wybrany na stanowisko miejskiego architekta. Nową funkcję będzie sprawował od 12 kwietnia. Jako dyrektor nowego biura mieć realny wpływ na procesy inwestycyjne i tworzenie przyjaznych przestrzeni w mieście.

W lutym władze Gdańska ogłosiły konkurs na stanowisko architekta miejskiego. W czwartek podczas konferencji prasowej prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła nowego współpracownika.

"Z radością witam na pokładzie naszej drużyny pana prof. Piotra Lorensa, który od 12 kwietnia rozpocznie pracę w naszym urzędzie. Chcemy wykorzystać umiejętności pana profesora dla tworzenia przyjaznych przestrzeni" - powiedziała Dulkiewicz.

Biuro Architekta Miasta powstało z połączenia dwóch jednostek funkcjonujących dotychczas w mieście: Referatu Planów i Marketingu w Wydziale Architektury oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Jak poinformował wiceprezydent Piotr Grzelak, do konkursu na dyrektora nowego biura zgłosiło się 5 kandydatów.

"Cztery osoby spełniły warunki formalne i spotkały się z komisją, w której miałem zaszczyt zasiadać. Każda z koncepcji, którą przedstawili kandydaci, była niezwykle ciekawa. Komisja uznała, że wybór Piotra Lorensa będzie najlepszy. Pan profesor ma wizję - wie, w jakim kierunku Gdańsk ma się zmieniać. Z drugiej strony ma świadomość wszystkich uwarunkowań prawnych, uwarunkowań związanych z różnymi interesariuszami, zna elementy związane z procesem budowlanym" - zaznaczył Grzelak.

Do obowiązków prof. Lorensa będzie należało m.in. kreowanie wizji i strategii rozwoju przestrzennego, prowadzenie analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji, inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych lub strategicznych, praca z prywatnymi inwestorami w zakresie architektury i przestrzeni publicznych, inicjowanie planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby miasta.

"Mam nadzieję, że moje doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne związane z kształtowaniem struktur miejskich, transformacją i planowaniem rozwoju miasta, się przyda. Wierzę, że razem osiągniemy sukces i zbudujemy miasto przyjazne, w którym przestrzeń będzie zagadnieniem dyskutowanym dokładnie i dogłębnie, jeszcze zanim zapadną decyzje" - powiedział prof. Lorens.

Jednocześnie podkreślił, że wymaga to zmiany sposobu dyskutowania o kształcie zagospodarowania przestrzennego, wydawaniu pozwoleń na budowę.

"Mam nadzieję, że wszyscy partnerzy społeczni oraz z sektora prywatnego i inwestycyjnego będą chętni do współpracy i rozmów w poczuciu, że ta przestrzeń przyjazna jest dla nas rzeczą najważniejszą i możemy ją ukształtować w sposób zgodny" - dodał.

Zaznaczył, że jako architekt miasta chciałby kontynuować i zintensyfikować prace nad zieloną strategią Gdańska. "W moim przekonaniu to jedna z najważniejszych rzeczy, która przed nami stoi. Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób przestrzeń miasta zazielenić. Mimo, że Gdańsk ma doskonałe warunki środowiskowe, wiele jest jeszcze do zrobienia w tej materii" - wyjaśnił.

Kolejnym zagadnieniem, którym prof. Lorens planuje zająć się w najbliższym czasie, to opracowanie spójnej wizji ukształtowania przestrzeni w Śródmieściu Gdańska. Chce również utworzyć kolokwia miejskie, podczas których urbaniści z całej Polski będą dyskutować o tym, w jaki sposób współcześnie kształtuje się przestrzeń miejska.

Zapowiedział też włączanie społeczności lokalnych oraz właścicieli terenów do rozmów na temat przyszłości danych obszarów, jeszcze przed sporządzeniem i wyłożeniem planu miejscowego.

"Pozwoli to na spokojną debatę o tym, co w danym planie powinno się znaleźć, w jakim kierunku to zagospodarowanie powinno pójść. Ważne, aby argumenty wszystkich interesariuszy były wyłożone, żebyśmy jasno wiedzieli, czego oczekuje społeczność lokalna, władze miasta oraz potencjalni inwestorzy" - tłumaczył.

Piotr Lorens to ekspert w dziedzinie urbanistyki. Od ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej związany jest z Wydziałem Architektury. W latach 1996-1997 wyjechał na staż do USA, gdzie ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University. W 2001 r. obronił rozprawę doktorską poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W 2007 r., po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, został kierownikiem Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG. Był również pełnomocnikiem rektora PG ds. analiz urbanistycznych. W 2016 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Swoje zainteresowania praktyczne ukierunkował w stronę szeroko rozumianej problematyki równoważenia rozwoju struktur miejskich, a zwłaszcza planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, planowania zrównoważonego rozwoju przestrzennego miast i gmin, a także transformacji zdegradowanych struktur miejskich. (PAP)

Autorka: Anna Machińska

 

Przeczytaj także