Ruszyły badania geologiczne związane z budową farmy wiatrowej na Bałtyku

Ruszyły badania geologiczne związane z budową farmy wiatrowej na Bałtyku

PKN Orlen rozpoczął lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza farmy wiatrowej, która ma powstać na Morzu Bałtyckim. Dzięki temu będzie można wytyczyć podziemną trasę kablową z morza do stacji elektroenergetycznej położonej na lądzie - podał koncern.

Jak wyjaśnił PKN Orlen w informacji o przygotowaniach do budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim, pomiary zostaną wykonane w gminie Choczewo, gdzie powstanie infrastruktura przesyłowa.

"Koncern rozpoczął lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza morskiej farmy wiatrowej. Prowadzone prace pozwolą na wytyczenie podziemnej trasy kablowej wyprowadzającej moc z morza do stacji elektroenergetycznej, zlokalizowanej na lądzie" - przekazał w piątek PKN Orlen.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że budowa farmy wiatrowej na Bałtyku jest jedną z kluczowych inwestycji przybliżających koncern do strategicznego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. "Mimo trudnych warunków epidemicznych nie zwalniamy tempa i trzymamy się założonego harmonogramu" - zaznaczył Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Szef koncernu przypomniał, że do 2030 r. PKN Orlen zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią spółce i jej grupie kapitałowej "redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe". "Inwestując w zieloną energię budujemy również pozycję Orlenu jako lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej" – dodał.

PKN Orlen wyjaśnił, że moc z farmy wiatrowej na Bałtyku będzie wyprowadzana całkowicie pod ziemią, zarówno na morskim, jak i lądowym odcinku przyłącza, a prowadzone obecnie na lądzie badania geologiczne pozwolą na określenie optymalnej trasy kablowej przyłącza. W pierwszym etapie wykonane zostaną badania geofizyczne w technologii tomografii elektrooporowej, a ich wyniki pozwolą na wstępne rozpoznanie warunków gruntowych.

"W kolejnej fazie przy pomocy specjalistycznego sprzętu wykonane zostaną odwierty o głębokości do kilkudziesięciu metrów, z których pobrane zostaną próbki do analizy parametrów geotechnicznych. Równolegle prowadzone będą też badania geofizyczne na wodach płytkich Bałtyku" - zapowiedział PKN Orlen.

Koncern przekazał, że prace związane z przygotowaniem trasy przyłącza kablowego prowadzi na jego zlecenie firma ENPROM, która odpowiada za część projektową i uzyskanie pozwolenia na budowę dla niezbędnej infrastruktury. Kontrakt, jak podano w komunikacie, obejmuje przygotowanie przyłącza zarówno na odcinku morskim - od farmy do brzegu, jak i na lądowym - od brzegu do stacji elektroenergetycznej, skąd dalej "zielona energia" trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego.

PKN Orlen wspomniał, że w ramach prac przygotowawczych do budowy farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim zrealizowano już m.in. wstępne pomiary dna morskiego i badania środowiskowe dla obszaru farmy. Na ich podstawie koncern złożył już raport środowiskowy i obecnie czeka na decyzję środowiskową dla morskiego obszaru inwestycji. "To dokument, który stanowi podstawę to rozpoczęcia procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę" - zaznaczył koncern.

Jednocześnie PKN Orlen podkreślił, iż na Morzu Bałtyckim prowadzone są wciąż dodatkowe badania i niezbędne pomiary wietrzności, które zostaną wykorzystane przez projektanta farmy; dokumentacja będzie zawierała m.in. analizy rozmieszczenia turbin na morzu oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy, pomoże także doprecyzować kosztorys inwestycji i jej harmonogram.

Jak przypomniał PKN Orlen, prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 22 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa. (PAP)

Przeczytaj także