Rzecznik MŚP i przedsiębiorcy proszą premiera o poparcie 10 propozycji zmian systemowych

Rzecznik MŚP i przedsiębiorcy proszą premiera o poparcie 10 propozycji zmian systemowych

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w porozumieniu z reprezentantami 205 organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców zwrócił się z prośbą do premiera o poparcie i wdrożenie dziesięciu propozycji zmian systemowych, mających poprawić otoczenie prawno-gospodarcze.

Proponowane propozycje to: reforma ZUS dla przedsiębiorców - wykreślenie z ustawy "Mały ZUS Plus" limitu przychodowego nie wyższego niż 120 tys. zł oraz alternatywnie wprowadzenie dobrowolnego ZUS na wzór niemiecki albo małego ZUS dla przedsiębiorców na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS; regionalizacja płacy minimalnej, która miałaby stanowić 50 proc. średniego wynagrodzenia w danym powiecie; wprowadzenie zakazu nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących; wprowadzenie zasady obowiązywania minimum 6-miesięcznego vacatio legis dla zmian prawa gospodarczego, nakładających obowiązki dla przedsiębiorców; rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.

Wśród propozycji są też: uniemożliwienie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego poprzez wszczynanie postępowania z kodeksu karno-skarbowego; powołanie Rady odwoławczej przy Ministrze Finansów z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów; wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników; ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań przedsiębiorców, a także skrócenie czasu oczekiwania na wyrok sądu w sprawach gospodarczych, poprzez do 6 miesięczne terminy załatwienia spraw.

Abramowicz podkreśla, że dzięki wejściu w życie tych postulatów przedsiębiorcy uzyskaliby większe poczucie bezpieczeństwa i szanse na lepszy rozwój z korzyścią dla państwa.

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Rzecznika MŚP, "Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz w porozumieniu z reprezentantami 205 organizacji przedsiębiorców, zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, zwracają się do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Przewodniczących Klubów i Kół Parlamentarnych z prośbą o wdrożenie dziesięciu propozycji zmian systemowych, które przyczynia się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju".

Zdaniem Rzecznika MŚP proponowane rozwiązania przyczynią się do poprawy otoczenia prawno-gospodarczego w naszym kraju. "Jest to szczególnie istotne w obliczu aktualnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19, gdy gospodarka poniosła ogromne straty wskutek ograniczania działalności branż oraz zmniejszonego popytu na usługi. Nasze propozycje mogłyby zostać włączone do pakietu ustaw tzw. Tarczy Prawnej, przygotowywanej aktualnie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zapowiedziami Pana Wicepremiera Jarosława Gowina" - napisał w piśmie do premiera Abramowicz.

W ocenie prezesa BCC Marka Goliszewskiego wdrożenie propozycji tzw. "10 Rzecznika MŚP" "może być impulsem rozwojowym dla gospodarki – istotnym elementem Paktu Antykryzysowego, który u wicepremiera Jarosława Gowina – jako przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – zainicjował BCC".

"O wiele z tych rozwiązań BCC wcześniej postulował, co wynika z oczekiwań naszych firm członkowskich, wyrażanych m.in. w badaniach ankietowych. Racjonalność tych propozycji znacznie zwiększa szanse na ich wdrożenie" - powiedział Goliszewski, cytowany w komunikacie, przesłanym przez biuro prasowe Rzecznika MŚP.

Abramowicz zaznaczył, że większość propozycji nie niesie za sobą konieczności zwiększenia wydatków państwa. "Urzeczywistniają jednak zasadę pewności prawa i zaufania przedsiębiorców do państwa. Są one także stosunkowo łatwe do wprowadzenia, gdyż nie wymagają np. zmian w prawie unijnym. Zważywszy na powyższe argumenty, apelujemy o pozytywne odniesienie się do naszego apelu i popieranie zaproponowanych zmian na etapie prac rządowych" - wskazał Rzecznik MŚP.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Przeczytaj także