BGK, PIE i Związek Cyfrowa Polska będą współpracować

BGK, PIE i Związek Cyfrowa Polska będą współpracować

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Związek Cyfrowa Polska podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju i upowszechnianiu cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza m.in. przez budowę sieci 5G - poinformowano w piątkowym komunikacie.

Wśród działań w ramach rozwoju i upowszechniania cyfryzacji znajdą się również cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie małych i średnich firm, jak też start-upów, oraz podnoszenie świadomości i kompetencji cyfrowych.

"Doskonale rozumiemy, jak wielkie znaczenie dla rozwoju Polski i regionu mają kwestie infrastruktury cyfrowej. Jest to szczególnie widoczne teraz, w dobie pandemii. Dlatego wraz z PIE i przy współpracy ze Związkiem Cyfrowa Polska, wspieramy działania dla rozwoju cyfryzacji w krajach Inicjatywy Trójmorza" - powiedział cytowany w komunikacie pierwszy wiceprezes zarządu BGK Paweł Nierada.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik reprezentujący również koalicję branży cyfrowej i nowoczesnych technologii państw Trójmorza CEE Digital Coalition podkreślił, że Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje wspólnych projektów i inicjatyw związanych z szeroko pojętą cyfryzacją m.in. po to, by przestać dzielić Europę na dwie prędkości.

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak stwierdził, że "kraje Trójmorza to najbardziej dynamicznie rozwijający się region Unii Europejskiej, dla którego największym wspólnym wyzwaniem jest aktualnie cyfryzacja gospodarki". Jego zdaniem gruntowna analiza ekonomiczna tego obszaru może pomóc zwiększyć konkurencyjność, ale też współpracę między krajami i firmami regionu.

Wśród tematów współpracy podejmowanej przez wszystkie podmioty znalazły się m.in. kwestie cyberbezpieczeństwa, swobodnego przepływu danych, powszechnego dostępu do internetu i usług cyfrowych, w tym też budowy oraz wdrażania sieci 5G. Sygnatariusze listu zapowiedzieli również tworzenie programów edukacyjnych w celu podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz wsparcie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju cyfrowym i wykorzystaniu nowych technologii.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy regionalnej zainicjowaną w 2015 roku przez Prezydentów Polski i Chorwacji. Trójmorze zrzesza 12 państw usytuowanych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym i ma na celu – w ścisłej współpracy z Unią Europejską oraz dzięki strategicznemu partnerstwu ze Stanami Zjednoczonymi – wzmacnianie spójności UE, rozwijanie połączeń infrastrukturalnych na osi Północ-Południe, a tym samym podnoszenie konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego regionu Europy Środkowo Wschodniej. (PAP)

Przeczytaj także