Firmy mają trudności ze składaniem wniosków o dotacje

Firmy mają trudności ze składaniem wniosków o dotacje

Firmy borykają się z trzema rodzajami utrudnień przy składaniu wniosków o dotacje na kapitał obrotowy - wynika z raportu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Utrudnienia dotyczą kwestii technicznych, merytorycznych i finansowych - czytamy.

Jak napisano w raporcie przygotowanym przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, w związku z bardzo licznymi wnioskami i skargami mikro- i małych przedsiębiorców, dotyczącymi procedur naboru i przyznawania grantów na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach, Rzecznik MŚP w 2020 r. podejmował wiele interwencji, kierując wystąpienia do urzędów marszałkowskich i instytucji przeprowadzających konkursy, z prośbą o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień.

"Na podstawie wspomnianych wystąpień przedsiębiorców, uzyskanych stanowisk organów oraz analizy zasad, kryteriów i okoliczności przebiegu naborów wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego, Rzecznik MŚP wyodrębnił trzy kategorie barier i utrudnień" - czytamy.

Jak podano w raporcie, chodzi o trudności techniczne polegające na tym, że duża część instytucji organizujących nabory nie przygotowała odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych. Drugi rodzaj utrudnień dotyczy kwestii merytorycznych, polegających na zróżnicowaniu kryteriów i adresatów naborów w poszczególnych województwach. Trudności finansowe odnoszą się do ograniczonych środków pieniężnych w ramach programów operacyjnych w poszczególnych województwach, z których finansowano kapitał obrotowy.

Zdiagnozowane przez Rzecznika MŚP bariery, a także różnice w kryteriach i przebiegu naborów w poszczególnych województwach, zostały wskazane na podstawie łącznie 138 tys. 034 wniosków złożonych we wszystkich województwach o dotacje na kapitał obrotowy na kwotę 3 875 377 529,06 zł (przy łącznej puli ze wszystkich województw opiewającej na kwotę 840 058 836,00 zł), z czego pozytywną ocenę przeszło jedynie 20535 wniosków - czytamy.

Według Rzecznika MŚP, dane te jednoznacznie pokazują niedoszacowanie zapotrzebowania na środki dla przedsiębiorców.

Biuro Rzecznika MŚP poinformowała ponadto, że raport został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, aby opisane w nim wnioski przyczyniły się do uniknięcia podobnych problemów przy tworzeniu kolejnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz posłużyły przygotowaniu rekomendacji skierowanych do instytucji odpowiedzialnych za programy, z których wynikać będzie precyzyjne całościowe określenie potrzeb przedsiębiorców, zarówno co do kwot, jak i warunków formalno-prawnych.

Dodano, że nie we wszystkich województwach zakończono jeszcze ocenę wniosków.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

 

Przeczytaj także