Jednolita 5-proc. stawka VAT to ratunek dla gastronomii

Jednolita 5-proc. stawka VAT to ratunek dla gastronomii

Wprowadzenie jednolitej 5-proc. stawki VAT na wszystko w gastronomii, to ratunek dla przedsiębiorstw z tej branży i niewielki koszt dla budżetu - ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Wskazuje, że skutkiem ujednolicenia stawki VAT będzie wzrost PKB o 0,10 proc. w 2022 r.

Jak wskazuje Związek we wtorkowym komunikacie, dzięki niższej stawce VAT zyskaliby restauratorzy, których działalności po otwarciu stałyby się znacznie bardziej rentowne, co umożliwiłoby im odbudowę, mimo niższych obrotów.

"Uważamy, że omawiany instrument może być nie tylko skuteczny, lecz również tani, biorąc pod uwagę skalę wydatków na ratowanie gospodarki. Przytaczane w dyskusji szacunki kosztów jego wprowadzenia na poziomie 1,2 – 1,5 mld zł odnoszą się do dochodów budżetowych z VAT w gastronomii w 2019 roku, a więc wartości w tej chwili zupełnie niereprezentatywnej" - zaznaczono. Według ZPP w zależności od przyjętego spadku obrotów w gastronomii w 2020 roku (oficjalne dane nie zostały jeszcze opublikowane), koszt ten mieścić się może w granicach od 350 do 700 mln zł, przy czym jako średnią wartość należałoby uznać ok. 500 mln zł.

W ocenie ZPP obniżka VAT jako element łagodzenia negatywnych sektorowych skutków spowodowanych spadkiem sprzedaży wywołanym lockdownem i pogorszeniem nastrojów konsumenckich działa na gospodarkę trzema kanałami. Pierwszy to wzrost konsumpcji (0,16 proc. w 2022 r.) i PKB (0,10 proc. w 2022 r.) bezpośrednio związany ze spadkiem ceny brutto usług gastronomicznych o 4,32 proc. i wzrostem sprzedaży usług gastronomicznych o 6,62 proc. rocznie.

Kolejnym kanałem jest łagodzenie negatywnych skutków kryzysu na poziomu zatrudnienia w sektorze usług gastronomicznych. "Zaproponowana w analizie obniżka VAT podnosi poziom zatrudnienia w sektorze usług gastronomicznych o 4,85 proc. w 2022 r." - podano.

Trzecim kanałem jest efekt dochodowy, co wynika z pojawienia się w gospodarstwach domowych dodatkowego zasób gotówki, ponieważ ich opodatkowanie konsumpcji spada. "Skutkiem czego obserwujemy wzrost konsumpcji innych dóbr jak i wzrost oszczędności gospodarstw domowych, które w późniejszym okresie przekładają się na niewielki wzrost inwestycji w gospodarce (0,01 proc.)" - dodano.

Dodatkowo warto zauważyć, że ujednolicenie stawki VAT przyczyni się również do uproszczenia systemu stawek VAT i pozytywnie wpłynie na ich prostotę i przejrzystość, co znacząco przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych, stanowiących ważną grupę mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - czytamy.

Dodano, że opodatkowanie wszystkich usług gastronomicznych jednolitą stawką VAT ułatwi korzystanie z przepisów prawa podatkowego i prawidłowe ich stosowanie w praktyce gospodarczej oraz wyeliminuje ewentualne praktyki wykorzystywania nadużyć w tym zakresie.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

Przeczytaj także