MF: restrukturyzowane spółki nie stracą dofinansowania z PFR

MF: restrukturyzowane spółki nie stracą dofinansowania z PFR

Firmy z sektora MŚP, które otrzymały wsparcie z Tarczy Finansowej, które podlegają restrukturyzacji, nie stracą dofinansowania PFR - zapewnił resort finansów. Jak dodano, duże firmy muszą przed przekształceniem uzyskać na to zgodę z PFR.

Ministerstwo na swojej stronie internetowej podkreśliło, że "PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe".

Po zmianach w prawie, spółkom komandytowym nadana zostanie podmiotowość podatkowa, tj. podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Resort finansów odniósł się do podnoszonych przez przedsiębiorców wątpliwości nt. wsparcia PFR w przypadku restrukturyzacji, np. przekształceń spółek komandytowych.

Jak wyjaśniono, chodzi m.in. o to, czy w przypadku ewentualnych przekształceń i połączeń spółek może dojść do utraty prawa do finansowania z PFR dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie tych spółek, bądź do konieczności zwrotu środków z PFR.

"Zgodnie z komunikatem wydanym przez PFR w przypadku podmiotów należących do sektora MŚP, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach +Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm+, przeprowadzenie reorganizacji, która skutkuje sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności, nie wymaga wcześniejszej zgody PFR. Dlatego w przypadku przekształceń (połączeń, podziałów) przedsiębiorców, jeżeli następuje kontynuacja działalności/sukcesja uniwersalna wynikająca z takich działań, umowa subwencji finansowej pozostaje w mocy. Oznacza to, że nie ma ryzyka utraty wsparcia" - podkreślił resort finansów.

Jak dodano, w przypadku finansowania udzielanego w formie pożyczek płynnościowych i preferencyjnych w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm, umowy zawierane przez PFR z przedsiębiorcami co do zasady przewidują, że przed reorganizacją (zarówno przekształceniem, jak i połączeniem lub podziałem), pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę z PFR na przeprowadzenie takich procesów. (PAP)

autor: Michał Boroń

 

Przeczytaj także