MŚP korzystają z kredytów z gwarancją BGK Biznesmax

MŚP korzystają z kredytów z gwarancją BGK Biznesmax

Połowa firm z sektora MŚP, które skorzystały z kredytów z gwarancją BGK Biznesmax, utrzymała płynność finansową oraz uniknęła dzięki nim zwolnień lub je ograniczyła - informuje w poniedziałek Bank Gospodarstwa Krajowego wskazując na raport „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją”.

BGK zaznacza, że gwarancje kredytowe tego banku to dla przedsiębiorców łatwiejszy dostęp do kredytów. Dzięki nim, jak podkreślono, otrzymują oni finansowanie na korzystniejszych warunkach, a w przypadku problemów ze spłatą kredytu, BGK spłaci go do wysokości gwarantowanej kwoty kapitału kredytu (bez odsetek i innych kosztów kredytu) na rzecz banku kredytującego.

Dodano, że po zmianach wprowadzonych w 2020 r. gwarancje Biznesmax dają szerszy dostęp do kredytów i pozwalają zachować płynność finansową przedsiębiorstw w warunkach niekorzystnej koniunktury.

"Bierzemy odpowiedzialność za gospodarkę i społeczeństwo. Reagujemy na aktualne potrzeby, czego przykładem są zmiany w gwarancjach Biznesmax" – zapewnia, cytowany w informacji, główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

"Pandemia niekorzystnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorców. Jednak pomimo dość powszechnego spadku obrotów, ponad 90 proc. firm, które skorzystały z gwarancji Biznesmax, utrzymały zatrudnienie. Ponad 10 proc. zatrudniło dodatkowe osoby. Natomiast połowa firm uniknęła zwolnień lub je ograniczyła tylko i wyłącznie dzięki gwarancji Biznesmax" - wymienia Walewski.

W komunikacie napisano, że trzy piąte firm przyznało, iż dzięki gwarancjom Biznesmax mogły w czasie pandemii realizować zaplanowane inwestycje, które są tak ważne dla pobudzenia gospodarki.

Walewski wyjaśnia, że realizując badanie rozmawiano także z bankami udzielającymi kredyty z gwarancją. "Nie mają one wątpliwości, że ten rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla firm wdrażających rozwiązania proekologiczne. To dla nas bardzo ważne, by poprzez nasze programy wspierać zrównoważony rozwój kraju, kreować postawy proekologiczne i chronić środowisko" – zauważa Walewski.

Według BGK gwarancje Biznesmax to także optymalny produkt finansowy dla firm innowacyjnych. Wszystkie przebadane przez BGK firmy, które zakładały wdrożenie innowacji, wywiązały się ze swoich zobowiązań.

"Innowacje wprowadzane dzięki inwestycjom finansowanym z pomocą kredytów z gwarancją Biznesmax najczęściej mają charakter nowości lub ulepszeń na skalę międzynarodową. W efekcie oznacza to dla firm wprowadzających innowacje wejście na rynek międzynarodowy lub zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży. Potwierdzają to nasze dane. Co piąta firma zwiększyła lub zamierza zwiększyć udział eksportu w sprzedaży" – tłumaczy główny ekonomista BGK.

Zgodnie z informacją banku, z gwarancji Biznesmax na nowych i korzystniejszych warunkach można skorzystać do końca czerwca 2021 r. O dostępności poszczególnych gwarancji przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się na stronie internetowej BGK oraz w swoich bankach kredytujących. Lista banków i pełna lista rozwiązań dostępnych dzięki pakietowi pomocowemu BGK dla firm dostępna jest na stronie www.bgk.pl.

Jak informuje bank, BGK jest państwowym bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. (PAP)

autor: Marcin Musiał

Przeczytaj także