Oszczędzasz pieniądze na lokacie? Lepiej sprawdź inne formy inwestycyjne

Oszczędzasz pieniądze na lokacie? Lepiej sprawdź inne formy inwestycyjne

Choć umiejętność oszczędzania jest współcześnie bardzo pożądana, większość z nas nie wie, jak robić to skutecznie. Jak gromadzić pieniądze, aby jednocześnie móc pozwalać sobie na przyjemności? Sprawdź, jakie są najskuteczniejsze metody na odkładanie funduszy i pomnażanie swojego kapitału.


Lokaty bankowe

Terminowe lokaty bankowe uważane są za jedną z najbardziej podstawowych form zarabiania pieniędzy. Posługując się precyzyjnym językiem, należałoby jednak powiedzieć, że służą one głównie gromadzeniu pieniędzy, nie zaś ich pomnażaniu. Zyski wynikające z niskiego oprocentowania są bardzo małe, dlatego dobrze jest traktować tę formę oszczędzania jako sposób na kumulowanie funduszy, aby w dalszej kolejności dokonać ich pomnożenia poprzez inne formy zarabiania pieniędzy, na przykład inwestycje. Warto mieć również na uwadze fakt, że w ostatnim czasie obserwuje się spadek oprocentowania lokat bankowych. Dla przykładu w czerwcu bieżącego roku średnia stawka dla lokat bankowych spadła do poziomu 1,41%,  co sprawia, że stają się one nieopłacalne.

money 23 27.09

 

Inwestowanie w obligacje

Popularnym sposobem oszczędzania i zarabiania pieniędzy jest inwestowanie w obligacje. Można je podzielić na obligacje państwowe oraz korporacyjne. Pierwsze z nich uważane są za bardziej bezpieczne ze względu na ochronę przed inflacją. Drugie natomiast niosą za sobą większe ryzyko straty, ale jednocześnie mogą przyczynić się do szybszego pomnożenia kapitału. Za ich największą wadę uważa się dużo trudniejszy proces wyjścia z inwestycji, niż ma to miejsce w przypadku obligacji państwowych.

Inwestycja w otwarcie przedsiębiorstwa

Innym rozwiązaniem, które potencjalnie również pozwoli nam na pomnożenie funduszy, jest inwestycja w otwarcie własnego przedsiębiorstwa lub zakup udziałów funkcjonującej już spółki kapitałowej. W przypadku takiego rozwiązania należy się jednak liczyć ze sporym wydatkiem początkowym, tj. powyżej 100 tys. zł. Ten sposób na pomnażanie majątku dedykowany jest przede wszystkim osobom kreatywnym, konsekwentnym i dobrze zorganizowanym. W tym przypadku niezwykle ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wyniki finansowe oraz potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa.

Inwestycja w giełdę

Dobrym sposobem na inwestycję jest zaangażowanie się w giełdę papierów wartościowych, która opiera się na prostym schemacie tańszego kupna i droższej sprzedaży. W tym przypadku przydatna może okazać się chłodna kalkulacja zysków i strat, a także znajomość terminów maklerskich. Inwestycja w giełdę pozwala na osiągnięcie zysków wysokości nawet kilkudziesięciu procent rocznie. Warto jednak mieć świadomość, że ten sposób zarabiania pieniędzy obarczony jest sporym ryzykiem.

Fundusze inwestycyjne

Stosunkowo bezpiecznym sposobem pomnażania pieniędzy jest zakup funduszy inwestycyjnych. Pozytywnym aspektem tego rozwiązania jest możliwość ich zakupu on-line na portalach bankowych, jak również stosunkowo łatwa możliwość wyjścia z inwestycji. Dużą zaletą jest również ich różnorodność oraz fakt, że inwestor nie musi znać się na akcjach, a jedyne, co musi zrobić, to wybrać fundusz dający mu pełen pakiet papierów wartościowych. W przypadku tego sposobu warto jednak zwrócić uwagę na opłaty, ponieważ zbyt wysokie koszty wynikające z kupna funduszy inwestycyjnych często przyczyniają się do osiągania bardzo małych zysków.

key

Inwestycje w nieruchomości

Wzrastające ceny zakupu mieszkań sprawiają, że kupno nieruchomości pod inwestycję wydaje się być jednym z najlepszych sposobów pomnażania pieniędzy. Wpływają na to m.in. niskie stopy procentowe, które powodują, że inwestor z jednej strony zarabia na wzroście ceny mieszkań, z drugiej zaś na comiesięcznym czynszu płaconym przez wynajmujących. Zyski z tej formy inwestycji wahają się pomiędzy 7-10 proc. i różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości. Ryzyko, którym obarczona jest inwestycja w nieruchomość, wynika głównie z niemożności znalezienia nowego lokatora na czas, jak również z trudności znalezienia zainteresowanych ewentualnym kupnem.

Przeczytaj także