Pekao planuje rewizję celów strategicznych w ramach nowej strategii

Pekao planuje rewizję celów strategicznych w ramach nowej strategii

Pekao planuje rewizję celów strategicznych w ramach przygotowywania nowej strategii; ma to związek m.in. z pandemią koronawirusa - poinformował bank w raporcie. Dodał, że Pekao zawiązało blisko 700 mln zł dodatkowych odpisów na potencjalne straty z powodu Covid.

"Ze względu na pandemię koronawirusa i w konsekwencji obniżenia aktywności gospodarczej, która będzie skutkować wzrostem kosztów ryzyka, niższym popytem na produkty bankowe w Polsce oraz spadkiem stóp procentowych – Bank nie ma możliwości realizacji w 2020 roku kluczowych wskaźników finansowych na poziomach określonych w Strategii. W związku z tym Bank planuje rewizję celów strategicznych w ramach przygotowywania nowej Strategii" - podał bank w czwartkowym raporcie grupy kapitałowej Pekao za III kwartał 2020 r.

Pekao jednocześnie zapewniło, że nadal realizuje przyjęte kierunki strategiczne, w szczególności w obszarach transformacji cyfrowej i digitalizacji oraz efektywności operacyjnej i podnoszenia jakości.

"Spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce przełożyło się na obniżenie prognoz makroekonomicznych a to z kolei na szacowane pogorszenie jakości portfela kredytowego, spadek sprzedaży produktów kredytowych oraz umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na skutek trudnej sytuacji na rynkach finansowych. Wpływ spowolnienia z powodu pandemii na wyniki Banku i Grupy osłabł wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki, które rozpoczęły się w maju" - czytamy.

Bank przekazał, że mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19, Grupa "odgrywała aktywną rolę we wspieraniu płynności finansowej klientów oraz koncentrowała się na dalszej poprawie efektywności kosztowej oraz ochronie portfela, a także zapewnieniu ciągłości operacyjnej działania Banku".

Grupa wspierała klientów m.in. poprzez udostępnienie środków z pomocowych programów rządowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej z wykorzystaniem instrumentów Polskiego Funduszu Rozwoju (zaakceptowano wnioski na ponad 7 mld zł), programu gwarancji rządowych (Banku Gospodarstwa Krajowego de minimis oraz Fundusz Gwarancji Płynnościowych) oraz europejskich programów gwarancji dla MŚP i mikro firm.

Bank umożliwił też klientom zawieszenie płatności rat kredytów na czas przejściowych problemów związanych z płynnością w czasie pandemii. Wdrożono nowe narzędzia i procesy, ułatwiające prowadzenie działalności zdalnie.

Jak przekazano, bank, wsparł 5 mln zł szpitale walczące z epidemią.

W komunikacie prasowym bank poinformował, że w ciągu 9 miesięcy 2020 r. Pekao zawiązało ostrożnościowo blisko 700 mln zł dodatkowych odpisów na przyszłe potencjalne straty z tytułu COVID-19.

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 230 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

20 proc. akcji Pekao należy do PZU; a 12,8 proc. do PFR.

Grupa Banku Pekao składa się z instytucji finansowych i niefinansowych, skupionych wokół banku, takich jak m.in. Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Leasing, Dom Inwestycyjny Xelion. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Przeczytaj także