Plan marketingowy to konieczna inwestycja dla każdej firmy

Plan marketingowy to konieczna inwestycja dla każdej firmy

Działanie każdego przedsiębiorcy nastawione jest na sukces i zyski firmy, jednak aby to osiągnąć, należy stworzyć odpowiedni plan marketingowy.

Jeśli chcemy zbudować plan marketingowy, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

Gdzie działamy? Analiza rynku.

Komu sprzedajemy? Czyli nasza grupa docelowa i jej potrzeby.

Konkurencja? Analiza w jaki sposób inni odpowiadają na potrzeby twojej grupy docelowej.

Co jest naszą ofertą? Co ją wyróżnia spośród innych, uwzględnij jej mocne i słabe strony, określ zakres działania, porównaj swoją firmę do konkurencji.

seo Marketing

Skuteczny plan marketingowy w pigułce:

Punkt 1. Klienci: budując plan marketingowy firma powinna sprawdzić, w których segmentach ma najniższą barierę wejścia i jest w stanie najszybciej zbudować sprzedaż poprzez precyzyjne określenie klienta docelowego.

Punkt 2. Oferta:  na etapie budowania oferty należy określić czy Twoje produkty są adekwatne do potrzeb klientów i w czym są lepsze od tego, co oferuje Twoja konkurencja. A jeżeli firma posiada kilka produktów, wybierz ten, dzięki któremu jesteś w stanie najszybciej zrealizować cele biznesowe.

Punkt 3 Promocja: każda oferta powinna być odpowiednio promowana, dlatego należy określić, jakie działania promocyjne, komunikacyjne są potrzebne, aby wesprzeć sprzedaż Twojej oferty. Zrób to w oparciu o aktualną wiedzę na temat ścieżki konsumenta. Pamiętaj, że w dobie mediów społecznościowych i marketingu cyfrowego dysponujesz szerokim, mierzalnym arsenałem kanałów dotarcia. Warto się dobrze zastanowić, na które kanały postawić, aby naprawdę dotrzeć do tego, kto Cię interesuje. Dobrze przemyśl, co powiesz o swoim produkcie. Buduj takie przekazy w kanałach dotarcia, które jasno mówią o korzyściach i przewagach Twojej oferty oraz powodach, dla których warto ją kupić.

Krok 4 Konwersja: zastanów się jak zamierzasz budować konwersję na sprzedaż. Działania promocyjne powinny zbudować świadomość Twojej oferty oraz zainteresowanie nią, a wymaga to czasu i cierpliwości. Dlatego zawsze pamiętaj, aby budować od razu mechanizmy konwersji zainteresowania na sprzedaż. W dobie automatyki marketingowej możesz ten proces realizować na szeroką skalę.

konwersja plan oferta klienci

Co się dzieje, kiedy firma nie ma planu marketingowego?

  1.  Firma nie wie, czy inwestuje we właściwe produkty.
  2.  Nie sprzedaje do odpowiednich grup docelowych.
  3.  Nie wykorzystuje właściwych kanałów komunikacji.
  4.  Nie generuje zysków w firmie.

Korzyści firm posiadających plan marketingowy:

  1.  Szybki zwrot inwestycji.
  2.  Optymalne wykorzystanie środków finansowych, kompetencji ludzi i czasu ich pracy
  3.  Świadomość swojej konkurencji przygotowuje każdą firmę na szybkie reagowanie i ewentualną zmianę strategii sprzedaży, nie generując dodatkowych kosztów.

Przeczytaj także