Politechnika Opolska i WUP wybierze Firmy Przyjazne Cudzoziemcom

Politechnika Opolska i WUP wybierze Firmy Przyjazne Cudzoziemcom

Od poniedziałku firmy z terenu województwa opolskiego mogą przystąpić do konkursu "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom". Organizatorem pierwszej edycji konkursu jest Politechnika Opolska, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Jak poinformowała dr Sabina Kubiciel-Lodzińska z Politechniki Opolskiej, konkurs jest dla firm z terenu województwa opolskiego, które zatrudniają obcokrajowców. Jego celem jest docenienie przedsiębiorców, którzy kierują się zasadami równego traktowania pracowników bez względu na pochodzenie oraz wspierają ich integrację. To pierwszy tego typu konkurs w województwie i drugi w kraju (po woj. pomorskim, gdzie podobny konkurs organizuje WUP)

"W konkursie mogą wziąć firmy, które: prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w GUS-ie, mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, zatrudniają co najmniej 3 cudzoziemców w sposób bezpośredni lub poprzez agencję pośrednictwa pracy (bez względu na formę zatrudnienia) i w ciągu ostatnich 2 lat nie byli karani w związku z powierzeniem pracy cudzoziemcowi. Dopuszcza się udział w konkursie agencji pracy, jeśli bezpośrednio zatrudniają cudzoziemców, to znaczy są tzw. pracodawcami użytkownikami" - powiedziała Kubiciel-Lodzińska.

Zgłoszenia rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: pracodawców bezpośrednio zatrudniających cudzoziemców i pracodawców korzystających z cudzoziemców zatrudnianych przez agencję pośrednictwa pracy. Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny on-line https://badania.weiz.po.opole.pl/index.php/533452?lang=pl. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu zamieszczone są na stronach internetowych organizatora i partnerów konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są od 16 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r, a ogłoszenie wyników zaplanowano na początek 2021 roku.

"W formularzu zgłoszeniowym pytamy m.in. sposób zatrudnienia cudzoziemca, czyli czy otrzymuje umowę o pracę czy jest zatrudniany w inny sposób. Pytamy także o to, jakie dodatkowe świadczenia lub pomoc pracodawca oferuje zagranicznym pracownikom. Chodzi m.in. o zakwaterowanie, transport z pracy i do pracy, szkolenia zawodowe, pomoc w legalizacji pobytu lub w różnych sytuacjach kryzysowych. W przypadku zatrudniania obcokrajowców często pracodawca ma wiele dodatkowych obowiązków, które raczej nie pojawiają się w przypadku polskich pracowników np. pomoc w kontaktach ze służbą zdrowia. W firmach, które zatrudniają liczniejsze grupy cudzoziemców częstą praktyką jest wyznaczanie jednego z pracowników do +opieki+ nad pracującymi w niej cudzoziemcami. Będziemy także brali pod uwagę to, na jaką pomoc ze strony pracodawcy mogą liczyć obcokrajowcy w związku z pandemią. Poszczególne odpowiedzi będą punktowane i w oparciu o nie przygotowane zostanie zestawienia najbardziej przyjaznych firm. Dodatkowo chcemy przygotować katalog dobrych praktyk, poprzez który chcemy promować najlepszych pracodawców" - informuje Kubiciel-Lodzińska.

Według ostatnich danych Politechniki Opolskiej, w regionie działają ponad dwa tysiące firm zatrudniających obywateli innych państw. W ocenie organizatorów konkursu, ankieta będzie także pełnić funkcję badawczą, szczególnie ważną pod kątem wpływu epidemii na zatrudnianie obcokrajowców.

"Migranci to grupa, która w sytuacjach kryzysowych zwykle ma najtrudniejszą sytuację. Z badań przeprowadzonych w lipcu 2020 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wynika, że w przypadku redukcji zatrudnienia rozwiązywano umowy, przede wszystkim z cudzoziemcami (63,4 proc.), w mniejszym stopniu z cudzoziemcami i Polakami (21,1 proc.) lub z samymi Polakami (15,5 proc.). Międzynarodowa Organizacja Pracy w związku z pandemią zwracała uwagę, że cudzoziemscy pracownicy, i dotyczy to sytuacji na całym świecie mają ograniczony dostęp do służby zdrowia lub nie wiedzą, jak mogą z niej skorzystać. Trudniej jest im uzyskać świadczenia socjalne i to oni pierwsi tracą pracę, a bywa, że nie mają, jak wrócić do krajów pochodzenia. W konkursie chodzi o docenienie zaangażowania tych przedsiębiorców, którzy uwzględniają specyficzne potrzeby obcokrajowców, a cudzoziemskim pracownikom pokazać firmy dla których wartością jest różnorodny, wielokulturowy zespół" - podkreśla Kubiciel-Lodzińska. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

 

Przeczytaj także