Ponad 55 mln wsparcia inwestycji i utrzymania miejsc pracy w MŚP

Ponad 55 mln wsparcia inwestycji i utrzymania miejsc pracy w MŚP

Ponad 55 mln zł dotacji do inwestycji i utrzymania miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach z woj. śląskiego rozdzieliło Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. To rozstrzygnięcie trzeciej z czterech tur naborów wniosków w tym zakresie.

Dotacje do inwestycji i utrzymania zatrudnienia w MŚP są jednym z narzędzi samorządu regionu, wspierających przedsiębiorców w czasie pandemii. Poziom tego wsparcia obejmuje 85 proc. kosztów kwalifikowanych (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. zł.

Cały ogłoszony w kwietniu br. „Śląski Pakiet dla Gospodarki”, oparty w znacznej mierze o fundusze unijne zarządzane z poziomu województwa, pierwotnie przewidywał kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na „działania wspierające” oraz 20 mln zł na „wejścia kapitałowe”.

W maju Komisja Europejska zaakceptowała jednak wniosek zarządu woj. śląskiego o zwiększenie o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) puli dotacji kierowanych dla przedsiębiorców, dostępnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego (ostatecznie w czerwcu zarząd woj. śląskiego ogłosił, że wartość "Śląskiego Pakietu dla Gospodarki" wzrosła z 1 mld zł - o 367 mln zł).

Nabór wniosków o dotacje do inwestycji i utrzymania miejsc pracy w sektorze MŚP z woj. śląskiego Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (należąca do samorządu regionu tzw. instytucja pośrednicząca, koordynująca wdrażanie części RPO dot. m.in. wsparcia dla przedsiębiorczości) uruchomiło pod koniec kwietnia.

Konkurs ten był realizowany w 4 rundach po 14 dni - od 28 kwietnia do 23 czerwca br. Eksperci rozpoczynali oceny projekty po każdym naborze. W poniedziałek rzeczniczka ŚCP Paulina Cius poinformowała o zatwierdzeniu listy 99 projektów, ocenionych w trzeciej rundzie naboru, które otrzymają łącznie ponad 55 mln zł wsparcia.

Według informacji Cius spośród 348 wniosków złożonych w trzeciej rundzie konkursu do oceny merytorycznej przekazano 297. Wsparcie otrzymają 83 mikro i małe firmy oraz 16 średnich. Część z nich zgłaszała potrzebę doinwestowania pod kątem zmiany działalności - np. obiekty sportowe czy kluby fitness, wprowadzające wyspecjalizowane usługi, bądź przedsiębiorstwa działające w sektorze opieki medycznej - z ofertą wsparcia seniorów.

„Wyniki oceny kolejnej rundy potwierdzają tendencje zaobserwowane od początku naboru. O pomoc starały się firmy, szczególnie poszkodowane w wyniku pandemii Covid-19, niemniej spora część podkreślała innowacyjność swoich pomysłów, co również było punktowane” – powiedział, cytowany przez Cius, dyrektor ŚCP Krzysztof Spyra.

„Dominują i tym razem branże: gastronomiczna, kosmetyczna, hotelarska, szeroko rozumiana turystyka oraz usługi medyczne w tym rehabilitacyjne. Z możliwości dywersyfikacji działalności, którą dawał nabór, skorzystało kilka firm, prowadzących do tej pory restauracje bądź zajmujących się organizacją imprez” – zasygnalizował Spyra.

ŚCP dokonało dotąd oceny trzech rund konkursu „Inwestycje w MŚP”. Pod koniec czerwca środki przekazane zostały 112 podmiotom na łączną kwotę ponad 67 mln zł. Kolejna runda zakończyła się podpisaniem umów z 111 firmami, które otrzymały ponad 66 mln zł. Do tej pory wsparcie w tym konkursie uzyskały 322 przedsiębiorstwa z woj. śląskiego.

Do rozstrzygnięcia pozostała ostatnia, czwarta runda naboru, w której wpłynęło ponad 1480 projektów. Do ich weryfikacji skierowano, po przeszkoleniu, wszystkich pracowników ŚCP , aby możliwie usprawnić proces oceny formalnej i merytorycznej. Łączna pula konkursu wynosi – po zwiększeniu alokacji - 270 mln zł, co oznacza, że do podziału pozostało ok. 80 mln zł. (PAP)

autor: Mateusz Babak

Przeczytaj także