Shanghai Electric uzyskuje podwyższenie ratingu MSCI ESG do BB

Shanghai Electric uzyskuje podwyższenie ratingu MSCI ESG do BB

SZANGHAJ, 16 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („spółka”) (SEHK: 02727, SSE: 601727), wiodący na świecie producent i dostawca urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i usług integracyjnych, uzyskał podwyższenie ratingu MSCI ESG do BB dzięki wkładanemu wysiłkowi w doskonalenie swoich nowych rozwiązań energetycznych i zarządzanie pracą.

Shanghai Electric koncentruje się na rozwoju swojej strategii ESG, która uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego na potrzeby oceny zrównoważonego rozwoju firmy i społecznego wpływu na inwestycje. W ubiegłym roku spółka powołała komitet zarządzający ESG, nadając priorytet działaniom ESG w ramach ogólnej strategii oraz włączając go do swojej struktury ładu korporacyjnego.

Decyzja MSCI o podniesieniu ratingu ESG Shanghai Electric do BB odzwierciedla długotrwałą wartość spółki w zakresie ochrony środowiska i jej zaangażowanie w dziedzinie odnawialnych czystych technologii. Zgodnie z raportem ratingowym MSCI „jej zaangażowanie w energię odnawialną, jak również magazynowanie energii i inteligentne sieci energetyczne, sprawia, że jest ona „dobrze przygotowana do odniesienia korzyści na decyzji Chin o zintensyfikowaniu rozwoju czystej i niskoemisyjnej energii w ramach działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r.”.

Śródokresowe wyniki Shanghai Electric potwierdziły starania firmy w dziedzinie ESG. W pierwszym półroczu Spółka odnotowała wzrost rok do roku na poziomie 40,75% w zakresie łącznej liczby nowych zamówień na urządzenia energetyczne, usługi integracyjne i urządzenia przemysłowe. W segmencie nowych urządzeń energetycznych jej zamówienia na urządzenia wiatrowe wzrosły o 505,9% w stosunku do roku poprzedniego.

MSCI pozytywnie oceniło działalność Shanghai Electric w zakresie czystej technologii. MSCI stwierdziło w raporcie, że spółka uzyskała możliwości uczestnictwa w rynkach czystych technologii głównie dzięki zaangażowaniu w zaawansowane technologie produkcji energii jądrowej, energii cieplnej na nadkrytyczne parametry węgla, elektrowni IGCC, urządzeń do produkcji energii wiatrowej i słonecznej oraz inteligentnych sieci energetycznych i instalacji oczyszczania ścieków.

W celu zapewnienia stabilnej i wysokiej jakości produkcji oraz zdrowia fizycznego i psychicznego swoich pracowników Shanghai Electric zbudował przemyślany system zarządzania pracą. Stworzono zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych, które zapewniają im bezpieczne miejsca do efektywnej pracy i właściwego odpoczynku w warunkach pandemii COVID-19.

Shanghai Electric zależy również na bezpieczeństwie pracowników. Od stycznia tego roku spółka współpracuje z lokalnymi partnerami w celu utworzenia specjalistycznego zespołu ds. zapobiegania i kontroli wirusów, który będzie zapewniał bezpieczeństwo pracowników podczas pracy na miejscu, np. pracowników zatrudnionych lokalnie w Dubaju i Bangladeszu, aby otrzymać arkusze informacyjne i podręczniki doradcze ze szkoleniami bezpieczeństwa, zarówno w języku angielskim, jak i arabskim.

MSCI wskazało w raporcie, że Shanghai Electric „ponosi mniejsze ryzyko zakłóceń w przepływie pracy na skutek niepokojów pracowniczych lub obniżonej wydajności z powodu niezadowolenia z warunków pracy”.

W międzyczasie Shanghai Electric nadaje priorytetowe znaczenie reformie digitalizacji. „Aktywnie kształtujemy i przeprowadzamy wewnętrzne reformy w kierunku cyfryzacji i rozwiązań cyfrowych w dążeniu do osiągnięcia standardów określonych przez naszych międzynarodowych odpowiedników” - powiedział Cheng Yan, dyrektor wykonawczy i dyrektor generalny Shanghai Electric Digital Technology Co, Ltd.

Najnowsze osiągnięcia spółki w dziedzinie cyfryzacji obejmują modernizację platformy SEunicloud, która zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii światowych rozwiązań z zakresu inteligencji przemysłowej podczas tegorocznego szczytu 2020 World Artificial Intelligence Conference Summit. Dzięki wyposażeniu w inteligentne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, zaprojektowane w celu bezpośredniego dopasowania produkcji fabrycznej do potrzeb elektrowni, jest to platforma „one-stop” stworzona w celu umożliwienia inteligentnej eksploatacji energii wiatrowej, zdalnej eksploatacji energii cieplnej, konserwacji obrabiarek, a także magazynowania i dystrybucji energii.

Kontynuując dążenia na rzecz zrównoważonego rozwoju, firma Shanghai Electric będzie w dalszym ciągu włączała działania ESG do swojej działalności gospodarczej, aby kompleksowo udoskonalać praktyki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem w nadchodzących latach.

 Źródło: Shanghai Electric

 

Przeczytaj także