Siedem startupów w finale piątej edycji programu KPT ScaleUp

Siedem startupów w finale piątej edycji programu KPT ScaleUp

Siedem młodych firm technologicznych zostało zakwalifikowanych do finału piątej edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUP. Przedsięwzięcie jest jednym z 10 ogólnopolskich akceleratorów realizowanych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP pod nazwą ScaleUp.

Jak poinformował w środę Krakowski Park Technologiczny (KPT), który jest akceleratorem w programie (czyli pośrednikiem między startupem i koncernem), ostatecznie na finałową listę głosem ekspertów trafiły następujące spółki: ai2device, AppsBow Group, DOC AI, Kayon, nsFlow, Photo-4-Chem oraz Sezo.

Angelika Popławska, kierownik projektu KPT ScaleUP z Krakowskiego Parku Technologicznego podkreśliła, że już pobieżny przegląd ich profilów działalności pokazuje różnorodność oferowanych rozwiązań.

„W tej edycji akceleracji rozwijane będą takie innowacje jak żywice fotoutwardzalne do druku 3D, systemy do przewidywania i zapobiegania awarii maszyn, narzędzie szkoleniowe dla rafinerii oraz elektrowni czy też inteligentny obieg dokumentów wraz z odczytem danych i ich przesłaniem do baz użytkownika” - wskazała.

„Bardzo cieszy fakt, że nawet w piątej odsłonie naszego akceleratora jesteśmy pozytywnie zaskakiwani pomysłowością startupów. Dzięki temu wspierane przez nas rozwiązania będą stanowić rzeczywistą wartość dodaną dla Przemysłu 4.0” - dodała Popławska.

Aplikować do KPT ScaleUP mógł każdy startup, który ma w swoim portfolio rozwiązanie odpowiadające potrzebom zdefiniowanym przez tzw. odbiorców technologii, czyli firmy przemysłowe będące partnerami akceleratora. W piątej edycji był to przede wszystkim obszar Przemysłu 4.0.

Podczas selekcji spośród zgłoszeń wybrano te startupy, które najpełniej odpowiedziały na potrzeby technologiczne odbiorców technologii. Na kolejne pół roku wezmą one wybrane młode spółki pod swoje skrzydła.

Odbiorcami technologii w piątej edycji programu są firmy: Astor, Grupa Azoty, Grupa Tauron, Warbud oraz Woodward.

W ostatnich dniach – wyjaśniła kierownik projektu – odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich wspieranych startupów z zespołem akceleratora.

„Startupy przybliżyły swoją działalność i opowiedziały o tym, w jaki sposób ich produkty, usługi czy technologie poprawią funkcjonowanie firm z szeroko rozumianego Przemysłu 4.0” - wyjaśniła przedstawicielka KPT.

W ramach programu przez następne sześć miesięcy wybrane startupy będą ściśle współpracować z tzw. odbiorcami technologii. Firmy te wyodrębniły ze swych struktur zespoły oddelegowane właśnie do kooperacji z młodymi spółkami, ulepszaniem ich rozwiązań na podstawie eksperckiego know-how oraz testowania startupowych innowacji w rzeczywistym środowisku.

Akcelerator KPT ScaleUP jest jednym z 10 akceleratorów uruchomionych w ramach ogólnopolskiej inicjatywy PARP nazwanej ScaleUP. Jej celem jest wsparcie w rozwoju młodych firm, które spełniają kryteria jednego z 10 programów akceleracyjnych. Cały projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.(PAP)

autor: Rafał Grzyb

 

Przeczytaj także