Śląskie/ Projekt InterSilesia ma pomagać firmom w ekspansji zagranicznej

Śląskie/ Projekt InterSilesia ma pomagać firmom w ekspansji zagranicznej

Projekt InterSilesia o wartości ponad 28 mln zł ma pomóc kilkuset przedsiębiorcom z woj. śląskiego w ekspansji zagranicznej. W piątek podpisano umowę na realizację tego przedsięwzięcia; rekrutacja firm ma ruszyć w pierwszym kwartale 2021 r.

Jak wynika z informacji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – instytucji samorządu woj. śląskiego, która była odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu, współfinansowany kwotą ponad 19 mln zł ze środków unijnych projekt będzie realizował Fundusz Górnośląski (spółka urzędu marszałkowskiego) w partnerstwie z departamentem gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. 

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski ocenił w piątek, że projekt InterSilesia wpisuje się w strategię województwa Zielone Śląskie 2030, pozwalając firmom z regionu zaistnieć na rynkach zagranicznych. „To szansa na nowe możliwości i nowe kompetencje dla firm, a jednocześnie nowa jakość gospodarcza, fachowe doradztwo i wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie" – powiedział Chełstowski.

Według ŚCP projekt zapewni kierowane do kilkuset przedsiębiorców usługi: indywidualne usługi doradcze z zakresu eksportu, tworzenie modeli internacjonalizacji wspomagających proces wchodzenia na rynki zagraniczne czy wsparcie planowania współpracy z zagranicznymi partnerami. Część firm ma skorzystać z indywidualnie opracowywanych ścieżek rozwoju działalności eksportowej.

W ramach projektu ma powstać Centrum Internacjonalizacji. Ma to być zaplecze infrastrukturalne, tworzone pod kątem organizacji konferencji, warsztatów, a także udzielania firmom informacji i świadczenia usług doradczych. Według wcześniejszych informacji Centrum Internacjonalizacji miałoby działać w jednym z zaadaptowanych obiektów Stadionu Śląskiego – dawnym hotelu.

Częścią projektu ma być też serwis internetowy. Platforma Internacjonalizacji ma dostarczać bieżących informacji nt. eksportu, funkcjonowania na rynkach zagranicznych czy promowania potencjału gospodarczego regionu. Ma zawierać „generator modeli internacjonalizacji”, bazę ofert współpracy biznesowej i inwestycji, a także „obszerną bazę wiedzy”.

Wszystkie przewidziane w projekcie działania na rzecz firm mają być świadczone nieodpłatnie. Pierwszym zadaniem w ramach InterSilesii będzie rekrutacja przedsiębiorców, chcących uzyskać doradztwo i wsparcie w procesie eksportowym. Ma ona ruszyć w I kw. 2021 r.

Istniejący od 25 lat Fundusz Górnośląski to spółka należąca w większości do samorządu woj. śląskiego. Do jej głównych zadań należy rozwój rynków kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Misję realizuje m.in. poprzez inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami.

Samorząd woj. śląskiego w ostatnich miesiącach prowadził i deklarował działania na rzecz umiędzynarodowienia regionalnej przedsiębiorczości. Na początku br. m.in. informował o wartym blisko 25 mln zł i rozpisanym do 2023 r. programie Global Silesia, zakładającym promocję inwestycyjną woj. śląskiego i wsparcie firm z regionu na świecie. 

W finansowanym głównie z unijnych środków programie Global Silesia, również prowadzonym przez samorząd regionu oraz Fundusz Górnośląski, zaplanowano 56 wydarzeń o charakterze biznesowym w kraju i za granicą, z których ma skorzystać 236 przedsiębiorców.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabory w konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na wsparcie udziału regionalnych małych i średnich przedsiębiorców w zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych.

Według wcześniejszych informacji, z początku br., projekt Inter Silesia miał zakładać m.in. tworzenie biur gospodarczych w wybranych krajach. Zgodnie z informacjami z kwietnia br. projekt o tej nazwie znalazł się w ogłoszonym wówczas „Śląskim Pakiecie dla Gospodarki” – grupującym finansowane głównie z RPO narzędzia samorządu regionu, wspierające firmy w czasie pandemii. 

W kwietniu br. urząd marszałkowski informował, że projekt Inter Silesia umieszczono w „filarze” pakietu, obejmującym „działania wspierające”, obok ogłoszonego w marcu br. projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”. W ogłoszonym na początku grudnia podsumowaniu wdrażania „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki” podano, że łączna wartość tego „filara” to 57 mln zł.(PAP)

autor: Mateusz Babak

Przeczytaj także