W 2020 r. dwukrotnie wzrosła liczba firm zakładanych online

W 2020 r. dwukrotnie wzrosła liczba firm zakładanych online

Dwukrotnie wzrosła liczba firm zakładanych online w 2020 r. Według wicemimnistra rozwoju, pracy i technologii Roberta Tomanka tylko w grudniu ub. r. 53,5 proc. wszystkich prawie 19,2 tys. wniosków o rejestrację działalności gospodarczej wpłynęło przez internet.

Dużą popularnością cieszyła się również możliwość wprowadzania zmian istniejących wpisów w rejestrach działalności gospodarczej za pośrednictwem internetu. Z prawie 88 tys. wniosków w tej sprawie 57,2 proc. wpłynęło online - powiedział Tomanek. Według wiceministra liczby te świadczą o coraz powszechniejszym charakterze i coraz większej dostępności usług online dla przedsiębiorców w Polsce.

W czasie pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju znacznie wzrosło. Świadczy o tym m.in. większa niż w 2019 r. o ponad 60 proc. liczba odsłon portalu dla firm Biznes.gov.pl, a także rosnąca liczba wniosków online do elektronicznego rejestru CEIDG. W całym minionym roku wpłynęło ich łącznie tą drogą niemal 600 tys.

W 2020 r. 109,5 tys. wniosków dotyczyło założenia działalności gospodarczej. To o 71 proc. więcej niż w roku poprzednim (64,1 tys.). W formie online do CEIDG w 2020 r. wpłynęło 599 tys. wniosków o zmianę danych firm, co stanowi wzrost o ponad połowę względem roku 2019.

Według wiceministra Tomanka "dla wielu firm działanie w trybie zdalnym stało się w ostatnim czasie codziennością i nie chodzi tylko o kontakty z klientami, ale także o wewnętrzne, codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, kontakty pomiędzy pracownikami i między firmami a bankami, czy urzędami". Jak podkreślił, "potwierdzają to dane naszego portalu dla przedsiębiorców Biznes.gov.pl, który zanotował zwiększenie liczby odsłon o 61,4 proc.".

W 2020 r. portal ten odwiedzano 49,2 mln razy, w roku poprzednim zaś 30,5 mln.

Według resortu w 2020 r. z wykorzystaniem portalu Biznes.gov.pl do urzędów wpłynęło łącznie 355 tys. wniosków od przedsiębiorców, co stanowi wzrost względem 2019 r. o 317 proc., podczas gdy w ten sposób załatwiono jedynie 85 tys. spraw.

Największą popularnością cieszą się cyfrowe usługi pozwalające na uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, zmiana danych firmy w CEIDG, a także usługi dotyczące kwestii podatkowych. (PAP)

Przeczytaj także