Wyższe składki dla ubezpieczycieli na rzecz PIU

Wyższe składki dla ubezpieczycieli na rzecz PIU

Ubezpieczyciele zrzeszeni w Polskiej Izbie Ubezpieczeń zapłacą od 2021 r. wyższe składki członkowskie na rzecz Izby - przewiduje opublikowany w piątek na stronie RCL projekt rozporządzenia. Zmiana wynika ze wzrostu kosztów działalności Izby.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwiększenia składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jak podano, zmiana wynika z potrzeby pokrycia wzrostu kosztów działalności, a w konsekwencji zapewnienie PIU środków pozwalających na skuteczne wykonywanie zadań.

W uzasadnieniu poinformowano, że "w projektowanym rozporządzeniu wysokość składki będzie wynosiła 0,026 proc. składki przypisanej brutto, przypadającej na rok poprzedzający rok, za który składka członkowska ma być uiszczona".

Dodano, że w dotychczas składka członkowska kształtuje się na poziomie 0,024 proc. składki przypisanej brutto, przypadającej na rok poprzedzający rok, za który składka członkowska ma być uiszczona.

W uzasadnieniu wskazano, że składkę członkowską na rzecz Izby zrzeszone firmy wpłacają w dwóch ratach - pierwszą w wysokości 50 proc. składki rocznej przypadającej na dany zakład ubezpieczeń, do 28 lutego każdego roku, a pozostałe 50 proc. do 31 lipca każdego roku.

Przypomniano, że PIU współpracuje m.in. z Ministerstwem Finansów, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i innymi instytucjami przy opracowywaniu aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Dodano, że członkostwo w PIU jest obowiązkowe w przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń i głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji, natomiast dobrowolnie w przypadku krajowych zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r.

Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku, jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą zakłady ubezpieczeń w Polsce. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt

 

Przeczytaj także