Ekosłupki na terenie Politechniki Krakowskiej

Ekosłupki na terenie Politechniki Krakowskiej

Dwa ekosłupki, które za pomocą poszczególnych kolorów informują o jakości powietrza, stanęły na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej. Pomiary mają nie tylko cel informacyjny, ale i badawczy – wyniki posłużą analizom naukowym.

Ekosłupki znajdują się przed wejściem do głównego budynku uczelni od strony dziedzińca i obok budynku dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Według informacji przekazanych przez uczelnię, mierzą stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu PM10, PM2.5, a także PM1.0 – rzadko weryfikowanych, najmniejszych cząstek pyłowych, stanowiących jedno z największych zagrożeń dla zdrowia. Urządzenia mają wbudowane oświetlenie LED, które na podstawie wyników pomiaru stężenia pyłów w powietrzu przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

W tabeli indeksu nie zawarto informacji dotyczących stężenia w powietrzu rzadko mierzonych, najmniejszych cząstek pyłowych o średnicy nie większej niż jeden mikrometr (1.0 µm – PM1.0). Cząstki te stanowią wyjątkowe zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, ponieważ mogą przenikać nie tylko do płuc czy krwi, ale i do mózgu.

Słupek zlokalizowany przy budynku Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych został wyposażony też w mierniki dwutlenku siarki, ozonu, formaldehydów, dwutlenku węgla oraz tlenku azotu.

Ekosłupki mają nie tylko ułatwić dostęp do informacji. Wyniki pomiarów są archiwizowane i wykorzystywane do analiz naukowych prowadzonych w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej, która była inicjatorem montażu urządzeń i współfinansowała ich zakup.

W katedrze prowadzone są badania nad wpływem zanieczyszczeń zewnętrznych (smogu) na środowisko wewnętrzne pomieszczeń edukacyjnych. Od ponad roku realizowane są – przy użyciu czujników LookO2 – ciągłe pomiary stężenia pyłów zawieszonych w dwóch salach wykładowych i na zewnątrz budynku. Wyniki pomiarów z czujnika zewnętrznego można śledzić na bieżąco na stronie: https://looko2.com/tracker.php?search=807D3A1F7185. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

 

Przeczytaj także