Legia Akademicka – zajęcia wojskowe dla ochotników

Legia Akademicka – zajęcia wojskowe dla ochotników

60 uczelni w całym kraju przystąpi do programu Legia Akademicka, który szkoli ochotniczo studentów chcących zostać żołnierzami – poinformowało Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

Do udziału w czwartej edycji programu zakwalifikował się edycji 47 uczelni publicznych, dziewięć niepublicznych i cztery uczelnie wojskowe, które zajęcia LA prowadzą dla studentów cywilnych – podało Biuro w przesłanym PAP w piątek komunikacie.

Najwięcej szkół wyższych – sześć – przystąpiło do programu w województwie mazowieckiego. Po pięć uczelni zakwalifikowało się w województwach podkarpackim, lubelskim i małopolskim. Zajęcia Legii Akademickiej odbędą się zarówno w największych ośrodkach akademickich, takie jak Warszawa, Wrocław, Łódź czy Poznań, jak i te mniejszych – szkolenie wojskowe przejdą studenci z szkół wyższych m.in. w Oświęcimiu, Jarosławiu i Wałczu.

Do trzech dotychczasowych edycji programu Legii Akademickiej, prowadzonego w obecnej formule w 2017 roku, przystąpiło blisko 13 tys. studentów. 7412 z nich złożyło przysięgę wojskową, a na pierwszy stopień podoficerski zostało mianowanych 5848 studentów. "To realne wsparcie systemu rezerw osobowych Wojska Polskiego. Kolejne tysiące dołączą do tego grona w trakcie tegorocznej IV edycji” – zaznaczyło Biuro.

Zajęcia dla studentów rozpoczynają się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy szefem MON a ministrem edukacji i nauki studenci odbywają część teoretyczną część obejmującą 30 godzin zajęć.

Dotyczą one misji Sił Zbrojnych RP, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór, w tym zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi) oraz regulacji prawnych dotyczących relacji podwładny–przełożony, dyscypliny wojskowej, odpowiedzialności karnej i materialnej).

Od 2019 roku prowadzonych jest również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla miejsca zamieszkania studenta wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe, każdy z nich trwał trzy tygodnie. Pierwszy - moduł szkolenia podstawowego - kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej, absolwent kursu uzyskuje status szeregowego rezerwy. Zakończenie szkolenia podstawowego oznacza dopuszczenie do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy.

Jak podkreśliło Biuro programu "Zostań żołnierzem", Legia Akademicka to jeden z jego sztandarowych projektów. Zwróciło uwagę, że prace nad rozwojem szkoleń doprowadziło do wprowadzenia w roku akademickim 2020/21 dodatkowo modułu oficerskiego, mającego charakter pilotażu.

Tak jak moduł podstawowy i podoficerski, także moduł oficerski będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach, oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.(PAP)

autor: Jakub Borowski

 

Przeczytaj także