NAWA ogłasza nabór do programów Bekkera i Ulama

NAWA ogłasza nabór do programów Bekkera i Ulama

Nabory do dwóch programów zapewniających wsparcie badaczom realizującym międzynarodowe projekty naukowe ogłosiła w czwartek Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Budżet programu Bekkera to 28 mln zł, zaś programu Ulama 9 mln zł.

Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera) skierowany jest do doktorantów i naukowców zatrudnionych na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowych i badawczych. Natomiast Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama) adresowany jest do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora pracujących za granicą (także Polaków) - informuje NAWA w prasowym komunikacie.

"Ogłaszane programy wspierają międzynarodową mobilność polskich naukowców i wzmacniają umiędzynarodowienie naszego szkolnictwa wyższego i nauki. Program Bekker NAWA stwarza bowiem doktorantom i naukowcom, kształcącym się lub pracującym w polskich jednostkach naukowych, możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych ośrodków akademickich i badawczych na całym świecie. Z kolei Program Ulam NAWA daje naszym uczelniom i instytutom naukowym i badawczym możliwość zaproszenia do współpracy wybitnego naukowca z zagranicy" – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA, cytowana w prasowym komunikacie.

Jak dodaje, dla rozwoju nauki, a także podnoszenia jakości kształcenia studentów i badań naukowych, ważne są wymiana myśli i dobrych praktyk, a czasami konieczne jest też spojrzenie na problem badawczy czy dydaktyczny z innej perspektywy. "Stypendia NAWA dają taką możliwość, zarówno badaczom z polskich jednostek naukowych, wyjeżdżającym na zagraniczne pobyty naukowe, jak i naukowcom, którzy przyjadą do naszego kraju i będą się dzielić swoimi doświadczeniami współpracując z polskimi uczelniami lub instytutami" – podkreśla dr Żebrowska.

Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł.

Program Ulam NAWA ogłaszany jest po raz trzeci. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa w programie polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie i inne jednostki naukowe badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki. Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r. Budżet programu to 9 mln zł. (PAP)

 

Przeczytaj także