Podkarpackie/ 20 mln zł na poprawę kształcenia zawodowego

Podkarpackie/ 20 mln zł na poprawę kształcenia zawodowego

20 mln zł przeznaczył Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie na poprawę jakości kształcenia zawodowego na Podkarpaciu. Pieniądze, w ogłoszonym już konkursie, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Jak poinformował PAP dyrektor WUP w Rzeszowie Tomasz Czop, wśród projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie są m.in. takie, które zakładają dostosowanie metod i warunków prowadzenia kształcenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy.

„Zatem konkurs jest ukierunkowany na rozwiązania, które będą łączyć kształcenie zawodowe z potrzebami rynku pracy. Jego celem jest także przygotowanie szkół i nauczycieli do prowadzenia nauczania w formie zdalnej w związku pandemią koronawirusa COVID-19” – dodał.

Czop podkreślił, że projekty muszą zakładać realizację staży uczniowskich w minimalnym wymiarze 150 godzin na ucznia lub wsparcie w postaci doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania w formie e–learningu.

Zdaniem dyrektora rzeszowskiego WUP, dzięki stażom w firmach partnerskich uczniowie łączą teorię z jak największą liczbą zajęć praktycznych. „Mają też bezpośredni kontakt z najnowocześniejszymi technologiami, uczą się obsługi wielu innowacyjnych narzędzi, mają okazję spotkać się z profesjonalistami na stanowisku pracy, co zwiększa ich szanse na przyszłe zatrudnienie w zawodzie” – uważa.

W ocenie Czopa, także współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z biznesem przynosi korzyści obustronne. „Przy takiej współpracy to absolwent staje się bardziej konkurencyjny na rynku pracy, a pracodawca łatwiej i szybciej zyskuje kandydatów z kompetencjami, które są pożądane w danej branży” – zaznaczył.

Projekty w ogłoszonym konkursie mogą składać m.in. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz pracodawcy lub ich organizacje - obligatoryjnie w partnerstwie ze szkołami o ile projekt zakłada tworzenie lub modyfikację kierunku kształcenia, objęcie kierunku patronatem i realizację staży uczniowskich.

No dofinasowanie mogą liczyć również projekty zakładające doposażenie np. warsztatów szkolnych służących nauczaniu zawodów, dla których prognozuje się istotne zapotrzebowanie w regionie.

Jak podał Czop, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 proc., zaś minimalny wkład własny to 10 proc.

Zainteresowane podmioty będą mogły składać wnioski w konkursie od 12 do 20 listopada br.

Do tej pory WUP ogłosił 6 konkursów wspierania kształcenia zawodowego w regionie, które były dofinasowane z RPO. W ich ramach podpisano 75 umów o wartości ponad 103 mln zł. Ponad 14,3 tys. uczniów uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawców. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

 

Przeczytaj także