Podkarpackie: Z pieniędzy unijnych zakupiono laptopy dla uczniów w regionie

Podkarpackie: Z pieniędzy unijnych zakupiono laptopy dla uczniów w regionie

120 laptopów do pracy zdalnej o wartości ponad 325 tys. zł trafiło do uczniów z podkarpackich szkół. Pieniądze pochodziły z oszczędności, które powstały w trakcie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Oszczędności powstały przy realizacji m.in. ośmiu projektów, które były dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego. Projekty te były realizowane za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Rzeszowie.

Jak powiedział PAP Krzysztof Powrózek z WUP, pieniądze, które zaoszczędzono zamiast zwracać, zostały dobrze wydane.

„W pierwszej kolejności laptopy otrzymali uczniowie z rodzin wielodzietnych i mniej zamożnych, czyli tam, gdzie w gospodarstwie domowym kilkoro rodzeństwa korzystało z jednego komputera na zmianę. Natomiast nauka w trybie zdalnym wymaga, aby każdy z uczniów miał własny sprzęt do nauki” – dodał.

W ramach projektu zakupiono również oprogramowanie niezbędne do nauki zdalnej.

Zdaniem Powrózka, pandemia nie tylko zmieniła nasze życie codzienne, wpłynęła również na sposób nauczania.

„Współczesna młodzież doskonale radzi sobie z nowinkami technologicznymi, problemem okazał się dostęp do sprzętu komputerowego dla wielu osób w tym samym czasie. Dla nieco zamożniejszych rodzin dodatkowe zakupy sprzętu czy oprogramowania nie stanowią zbytniego obciążenia. W większych rodzinach, dysponujących ograniczonymi budżetami, takie zakupy byłyby niemożliwe” - podkreślił.

Regionalny Program Operacyjny woj. podkarpackiego na lata 2014-2020 składa się z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach całego programu Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)

 

Przeczytaj także