Resort nauki przypomina o zmianach w działaniu uczelni i bibliotek

Resort nauki przypomina o zmianach w działaniu uczelni i bibliotek

Do 29 listopada obowiązuje zakaz udostępniania przez biblioteki publiczne i naukowe zbiorów publiczności, z wyłączeniem działań prowadzonych zdalnie - przypomina resort nauki w poniedziałkowym komunikacie. Podsumowuje, jak wyglądają inne ograniczenia w działaniu uczelni i jednostek badawczych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2 od 7 do 29 listopada 2020 r. obowiązuje zakaz udostępniania zbiorów przez biblioteki publiczne i naukowe, z wyjątkiem działań prowadzonych zdalnie.

Nadal obowiązuje przepis umożliwiający korzystanie m.in. z siłowni i basenów i organizacji w tych miejscach zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych dla studentów – w ramach zajęć na uczelni.

Rozporządzenie ministra w sprawie ograniczenia działalności uczelni dopuszcza możliwość prowadzenia w siedzibie uczelni (lub w jej filii) zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (najczęściej zajęć kształtujących umiejętności praktyczne). Uczelnie mogą także prowadzić w formule stacjonarnej zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów (pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich).

"W związku z dużą liczbą pytań napływających do ministerstwa informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne to takie zajęcia, które są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej oraz w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów" - napisano na stronie resortu. Wyjaśniono, że w kontekście rządowego rozporządzenia, zajęcia prowadzone w uczelni nie są zgromadzeniami, imprezami, zebraniami czy spotkaniami w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, w związku z czym nie podlegają ograniczeniom określającym dopuszczalną liczbę uczestników.

Decyzje w zakresie organizacji kształcenia, w tym określenie liczebności grup na poszczególnych zajęciach, leżą w gestii uczelni - pisze ministerstwo. I zaznacza, że decyzje podejmowane przez władze uczelni dotyczące kształcenia w czasie epidemii muszą uwzględniać bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i rekomendacjami służb sanitarno-epidemiologicznych oraz ministerstwa. (PAP)

Przeczytaj także