Śląskie: 57 uczniów wzięło udział w programie Uniwersytet Najlepszych

Śląskie: 57 uczniów wzięło udział w programie Uniwersytet Najlepszych

57 zdolnych uczniów z trzech śląskich miast uniwersyteckich przez ostatni rok akademicki indywidualnie rozwijało swoje zdolności pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Śląskiego - w środę podsumowano przedsięwzięcie.

W roku akademickim 2018/29 przeprowadzona została pierwsza edycja programu, w której uczestniczyło 30 uczniów szkół z Katowic. W ostatnim roku projekt – zakładający zindywidualizowany model kształcenia, oparty na tzw. tutoringu, zapewnianym przez nauczycieli akademickich - poszerzono o kolejne miasta, w których działa uniwersytet: Chorzów i Sosnowiec.

Podczas środowej konferencji prasowej rektor katowickiej uczelni prof. Ryszard Koziołek poinformował, że w drugiej edycji projektu "Uniwersytet Najlepszych" uczestniczyło 57 uczniów – 30 z puli finansowanej przez Katowice, 10 z puli opłaconej przez Sosnowiec, 7 z puli Chorzowa, a także 10 kolejnych z różnych ośrodków – z wolnej puli uczelni. 50 uczestników było uczniami szkół ponadpodstawowych; 7 – podstawowych.

Jak mówił w środę, nawiązując do sumeryjskiego eposu o Gilgameszu prof. Koziołek, człowiek stara się tworzyć trwalsze rzeczy, niż pojedyncze życie.

„Myślę to i patrzę na prezydentów, którzy byli fundamentem tego programu, którzy rozpoznali jego wartość i przekazali środki. Oni są spadkobiercami Gilgamesza, ponieważ budują miasta, które są trwalsze, niż nasze pojedyncze istnienia – i to, czym miasto jest, a miasto nie jest nigdy budynkiem, a tym, co dzieje się między budynkami” – zaznaczył rektor.

„W nich zagęszczając ludzi, ich umysły, ich energię w małej przestrzeni, dając im wsparcie instytucjonalne i ekonomiczne, generują tę fenomenalną nadwyżkę, którą społeczeństwa ludzkie przez wieki wypracowywały – i ten program należy do takich dzieł wielkich miast, które dają nam jeśli nie nieśmiertelność, to długie, wielowiekowe trwanie” – dodał.

Program przewiduje, że najzdolniejsi uczniowie ósmych klas szkół podstawowych i licealnych, w porozumieniu z indywidualnym opiekunem naukowym, odbywają zajęcia na uniwersytecie i uczestniczą w specjalnych szkoleniach, pozwalających rozwijać kompetencje w zakresie autoprezentacji czy komunikowania efektów edukacyjnych.

Zdaniem władz uczelni projekt – poprzez wzięcie odpowiedzialności za najlepszych uczniów w regionie - jest przykładem mądrej polityki miast i uczelni. Poprzez wzmacniania ich wiedzy i kompetencji naukowcy i samorządowcy chcą m.in. skłonić młodzież do pozostania na Śląsku, w rodzinnych miastach, na Uniwersytecie Śląskim czy innych śląskich uczelniach.

Występując podczas środowej konferencji prasowej prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński i wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun m.in. deklarowali wolę kontynuację programu. W zakończonej jego edycji miasta finansowały opiekę tutorską, określając limity miejsc (w ub. roku Katowice – 30 miejsc; Chorzów i Sosnowiec – po 10 miejsc). Uniwersytet zapewnił bazę dydaktyczną, wstęp na zajęcia czy dostęp do laboratoriów.

Uczestników projektu spośród kandydatów wyłaniały komisje kwalifikacyjne z różnych dziedzin nauki (inżynieryjno-technicznych, humanistyczno-społecznych i teologicznych, matermatyczno-przyrodniczych, a także sztuki) na podstawie zawartych w zgłoszeniach prezentacji i późniejszych rozmów. Dalej, na podstawie zainteresowań ucznia, dobierany był dla niego - spośród naukowców - tutor.

Wraz z uczniem analizował on ofertę uczelni i pomagał sformułować indywidualny program kształcenia. Uczniowie uczestniczyli też w zapewnianych przez uczelnię dodatkowych, wspólnych zajęciach. Do przedsięwzięcia mogli przystąpić kandydaci będący uczniami ósmych klas szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem klas maturalnych. Część spotkań i zajęć odbywała się – wobec epidemii – zdalnie.

Pomysłodawcy inicjatywy zapewnili, że uczestnicy programu będą mogli później wybrać dowolną uczelnię, w której chcieliby studiować. Nie musi to być Uniwersytet Śląski. Szczegóły przedsięwzięcia są dostępne na stronie: un.us.edu.pl. Znajdują się tam również m.in. nagrane krótkie wystąpienia młodych uczestników programu.(PAP)

autor: Mateusz Babak

 

Przeczytaj także