Uniwersytet Medyczny przywraca zajęcia stacjonarne

Uniwersytet Medyczny przywraca zajęcia stacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie przywraca zajęcia w systemie stacjonarnym – poinformował w środę rzecznik prasowy uczelni Wojciech Brakowiecki. Powrót do zajęć stacjonarnych odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu.

Brakowiecki podał w komunikacie prasowym, że decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych na uczelni podjął rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Wojciech Załuska oraz Kolegium Dziekańskie uczelni.

„Postanowienie jest powzięte w trosce o rzetelne wypełnianie założeń i standardów kształcenia. Powrót do zajęć w formie kontaktowej, następuje wcześniej niż to planowano i odbywać się będzie według harmonogramu” – poinformował rzecznik.

Najwcześniej, czyli 23 listopada, do zajęć stacjonarnych wrócili studenci V roku Wydziału Lekarskiego oraz studenci Wydziału Lekarsko - Dentystycznego wszystkich lat, zarówno polsko jak i anglojęzycznych. Od 30 listopada zajęcia stacjonarne będą mieli studenci III i IV roku Wydziału Lekarskiego, a od 7 grudnia - studenci I i II roku Wydziału Lekarskiego. Studenci anglojęzyczni wszystkich lat Wydziału Lekarskiego powrócą do zajęć kontaktowych 4 stycznia 2021 r. „Powyższe decyzje o przywróceniu zajęć kontaktowych dotyczą wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów” – zaznaczył Brakowiecki.

Dodał, że studenci innych kierunków na uczelni wrócą do zajęć stacjonarnych według harmonogramu opracowanego przez dziekanów poszczególnych kierunków.

Brakowiecki podkreślił, że zajęcia praktyczne będą organizowane ze szczególną troską o bezpieczeństwo epidemiczne. „Ich realizację i przebieg zaplanowano po konsultacjach z dyrektorami szpitali oraz kierownikami klinik i oddziałów. Ćwiczenia kliniczne będą się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym i w oparciu o przepisy Głównego Inspektora Sanitarnego” – zaznaczył rzecznik.

Jak dodał, powyższa decyzja władz Uniwersytetu Medycznego jest odpowiedzią na wytyczne Ministra Edukacji i Nauki określone w Rozporządzeniu z dnia 23 października 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych. Rozporządzenie to reguluje m.in. maksymalny udział prowadzonych zajęć na odległość, które dotyczą kształtowania umiejętności praktycznych. (PAP)

Autorka: Renata Chrzanowska

 

Przeczytaj także