W Polsce studiuje 82 tys. osób z zagranicy

W Polsce studiuje 82 tys. osób z zagranicy

Mimo pandemii mamy wcale niemałą liczbę 82 tys. studentów z zagranicy. Liczby te rosną również w przypadku osób uczących się w szkołach doktorskich – powiedział w poniedziałek wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki wziął udział w poniedziałek w inauguracji konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2021", organizowanej wspólnie – w ramach programu "Study in Poland" – przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

"Liczby te, jak widzimy, stale rosną i w chwili obecnej mimo pandemii mamy wcale niemałą liczbę 82 tys. studentów z zagranicy. Te liczby rosną również jeśli chodzi o tych, którzy uczą się w szkołach doktorskich. Mimo pandemii tutaj też mamy do czynienia ze wzrostem" – mówił Bernacki.

Prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński zauważył, że 62 proc. studentów zagranicznych jest z Ukrainy i z Białorusi. Dodał, że jednak w Polsce ciągle brakuje studentów zagranicznych. Zaapelował o to, by wyznaczyć sobie taki cel, by w Polsce było 100 tys. studentów spoza Polski.

"To ma racjonalne uzasadnienie, dlatego, że wtedy dojdziemy do średniej w OECD. Oczywiście chcemy być wyżej, ale najpierw dojdźmy do średniej" – mówił Siwiński.

Bernacki podkreślił, że ważne jest stworzenie ram formalno-prawnych przy wspieraniu umiędzynarodowienia polskich uczelni.

"I to zostało uczynione ze strony rządowej, instytucjonalnej, a więc po pierwsze powołanie do życia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, pod drugie – reforma ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, jako ustawy, która tak naprawdę czyni te wszystkie nasze starania i działania jako działania mieszczące się w przestrzeni po pierwsze Unii Europejski, pod drugie – ogólnoświatowej" – mówił.

Bernacki dodał, że obok mechanizmów o charakterze formalnym wprowadzono też mechanizmy finansowe – są one określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wskazał, że rozwiązania te m.in. promują te uczelnie, które przyjmują studentów zagranicznych.

Wiceszef resortu edukacji i nauki mówił, że Polska przygotowała wsparcie m.in. dla naukowców z krajów sąsiedzkich, m.in. z Białorusi i Ukrainy. Zaznaczył, że bardzo istotną i duża rolę w przyjmowaniu studentów z Ukrainy odgrywają w Polsce mniejsze szkoły, które nie wchodzą w skład KRASP-u. Cześć ze stypendiów jest też dla mieszkańców Afryki.

Bernacki mówił też o programie Erasmus, który określił jako wielkie dzieło. "To pozwala nam nie tylko uczestniczyć w tym, co oferują nam szkoły wyższe państw UE, ale to również pozwala uczestniczyć studentom innych państw, nie tylko w programach edukacyjnych naszych uniwersytetów, ale jest to możliwość kontaktu z naszą kulturą" – mówił.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

Przeczytaj także