Wrocławskie szkoły gotowe do przyjęcia uczniów klas I-III

Wrocławskie szkoły gotowe do przyjęcia uczniów klas I-III

Wrocławskie szkoły są gotowe do przyjęcia uczniów klas I-III; obecnie prowadzone są ostatnie prace przygotowawcze. 18 stycznia do nauki stacjonarnej w miejskich szkołach wróci 16,5 tysiąca dzieci.

Zgodnie z decyzją ogłoszoną 11 stycznia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego od 18 stycznia do szkół wrócą uczniowie klas I-III. Na stronach rządowych zostały opublikowane odpowiednie wytyczne przygotowane przez MEiN, MZ i GIS, według których powrót uczniów do szkół jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

We Wrocławiu do nauki i pracy stacjonarnej wróci około 16,5 tysiąca dzieci z 730 klas oraz około 800 nauczycieli – poinformowała w środę PAP Anna Bytońska z Wydziału Komunikacji Społecznej wrocławskiego magistratu. Naukę zdalną natomiast kontynuować będzie 49 tysięcy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Bytońska zaznaczyła, że powrót najmłodszych uczniów podstawówek nie spowoduje bardzo dużych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu szkół. „W okresie, w którym szkoły prowadziły co do zasady zajęcia zdalne, placówki pozostawały otwarte i funkcjonowały, choć w ograniczonym zakresie. Część nauczycieli prowadziła zajęcia właśnie pracując w szkołach. Zgodnie z wytycznymi i zgłaszanym zapotrzebowaniem zapewniona była opieka świetlicowa oraz możliwość korzystania ze sprzętu dla dzieci mających trudności z dostępem do lekcji on-line w domu” – wyjaśniła.

"Wrocławskie szkoły są obecnie gotowe na każdy wariant prowadzenia zajęć. Dyrektorzy i nauczyciele miejskich placówek mają doświadczenie zarówno w prowadzeniu lekcji w formie stacjonarnej w reżimie sanitarnym, jak w formie hybrydowej i zdalnej" – powiedziała Ewa Monastyrska, dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przypomniała, że nauka stacjonarna dla klas I-III przy jednoczesnej kontynuacji zajęć zdalnych dla starszych dzieci to wariant, który był już wykorzystywany jesienią ubiegłego roku. „Szkoły mają już wypracowane procedury i ścieżki postępowania, są także wyposażone w środki ochrony, które mogą na bieżąco uzupełniać dzięki wsparciu miasta” – dodała Monastyrska.

Jak podkreśliła Jolanta Dołęgowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 we Wrocławiu, na dzień dzisiejszy placówka jest przygotowana do przyjęcia uczniów. Prowadzone są tam ostatnie prace porządkowe i pielęgnacyjne. „W piątek będzie dokonany przegląd całego budynku, prowadzony przez specjalistę ds. bhp. W tym dniu odbędzie się także dezynfekowanie i ozonowanie wszystkich pomieszczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa powracającym dzieciom i nauczycielom. Nadzór pedagogiczny przygotowuje organizację pracy uczniów i nauczycieli” - tłumaczyła. Dodała, że dzieci zostaną objęte opieką świetlicy szkolnej, będą także prowadzone zajęcia dodatkowe rozwijające i wspomagające.

Wyjaśniła, że zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS, MZ, w wyznaczonych pomieszczeniach szkoły, w tym w miejscach ogólnodostępnych, toaletach, przy wejściu głównym do placówki znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje zasad higieny rąk. W miejscach ogólnodostępnych oraz na stronie internetowej szkoły zostaną też zamieszczone informacje dla rodziców i osób trzecich, dotyczące zasad zachowania i przebywania na terenie placówki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 Rafał Just podkreślił, że mimo iż cieszy się z powrotu najmłodszych uczniów do szkół, ma jednak wątpliwości, czy jest to właściwy moment. "Czas pokaże. Jesteśmy w trakcie przygotowań do powrotu dzieci. Znaczna część z 64 wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas I-III dotyczących organizacji zajęć w szkole, obowiązywała już jesienią, więc mamy wypracowane procedury i zasady” – powiedział.

Obecnie we Wrocławiu trwają także dobrowolne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Bytońska poinformowała, że zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez sanepid do testów zgłosiło się ok. 2,9 tys. pracowników wrocławskich szkół. (PAP)

Autorka: Agata Tomczyńska

Przeczytaj także