Koniec kanału telewizyjnego ATM Rozrywka

Koniec kanału telewizyjnego ATM Rozrywka

Raport bieżący 2/2021

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z nieprzedłużeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) bieżącej koncesji na nadawanie kanału ATM Rozrywka TV, która kończy się z dniem 24 lutego 2021 r., jak również z brakiem rozstrzygnięcia przez KRRiT konkursu na udzielenie nowej koncesji na nadawanie, w miejsce kanału ATM Rozrywka TV, Emitent z końcem dnia 24 lutego 2021 r. zakończy jego nadawanie. Efektem tego od 25 lutego 2021 r. Emitent w segmencie nadawania nie będzie uzyskiwał przychodów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

 

Przeczytaj także