Do piątku samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie nowych miejsc opieki dla maluchów

Do piątku samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie nowych miejsc opieki dla maluchów

Do 16 października jednostki samorządu terytorialnego mają czas na złożenie oferty w ramach modułu jeden programu "Maluch plus" edycja 2021. Obejmuje on dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

W ramach pozostałych modułów nabór ofert potrwa do 6 listopada br.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, co czwarty maluch objęty jest opieką żłobkową. W całej Polsce działa ponad 6,6 tys. żłobków i klubów dziecięcych oferujących ok. 191 tys. miejsc opieki. To o ok. 100 tys. miejsc więcej niż w roku 2015.

W ramach tegorocznej edycji programu "Maluch plus" powstać ma 20,5 tys. nowych miejsc opieki, a blisko 90 tys. już istniejących otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

"Bardzo ważne jest, by takich miejsc przybywało – to realne wsparcie dla rodziców, którzy chcą lepiej godzić życie rodzinne z pracą zawodową. Dlatego gorąco zachęcam do składania ofert w ramach przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus". To 450 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad maluszkami" – podkreśliła minister Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

W przypadku modułu 1 oferty można składać do 16 października. W pozostałych modułach termin upływa 6 listopada. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MRiPS. W przypadku modułu 1 – do 27 listopada, a w przypadku modułów 2-4 – do 15 stycznia 2021 roku.

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na której terenie prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji, lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP.

Moduły 1a i 1b – adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.

Moduł 2 – adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, utworzonych z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Moduł 3 – zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.

Moduł 4 – dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

 

Przeczytaj także