Geopolityka Bałtyku – nowy program badawczy na Uniwersytecie Gdańskim

Geopolityka Bałtyku – nowy program badawczy na Uniwersytecie Gdańskim

Uniwersytet w Cambridge uruchomił nowy program badawczy, którego celem jest lepsze zrozumienie roli Wielkiej Brytanii w procesach geopolitycznych krajów nadbałtyckich. W ramach przedsięwzięcia powstała sieć Baltics Programme Network, której członkiem założycielem jest Wydział Historyczny UG.

O uruchomieniu nowego programu badawczego na Uniwersytecie Gdańskim we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge poinformowała Elżbieta Michalak-Witkowska z biura rzecznika prasowego uczelni.

Jak wyjaśniła, Baltics Programme Network to nieformalna sieć łącząca wiodące ośrodki naukowe i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii oraz państw nadbałtyckich. Dodała, że celem przedsięwzięcia jest budowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat historii, polityki oraz historycznych kontaktów Anglii i Szkocji, a później Wielkiej Brytanii z regionem bałtyckim.

"Współpraca zostanie oficjalnie zainaugurowana 20 stycznia 2021 roku i obejmować będzie początkowo spotkania i seminaria online, a w przyszłości wspólne projekty naukowe oraz wymianę kadry i studentów. Pierwsze seminarium organizowane w ramach programu przez Wydział Historyczny UG planowane jest na lato 2021" – poinformowała zacytowana w komunikacie prasowym prodziekan ds. umiędzynarodowienia i rozwoju dr Anna Sobecka, odpowiedzialna za projekt z ramienia UG.

Do sieci, poza Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem w Cambridge, należą również: Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Greifswaldzie, Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet Helsiński, Uniwersytet w Kłajpedzie, Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet Łotewski, Uniwersytet w Tartu.

Jak czytamy na brytyjskiej stronie programu, Centrum Geopolityki zamierza stworzyć w pełni finansowany program bałtycki, skupiający się na studiach nad najnowszą historią (od około 1600 r.) i aktualną geopolityką Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Wielką Brytanią. Na Uniwersytecie w Cambridge stworzona została też grupa osób zainteresowanych problematyką bałtycką.

"Docelowo na Cambridge ma powstać fundusz stypendialny dla doktorantów i stanowisko wykładowcy specjalizujących się w badaniach regionu bałtyckiego. Członkowie programu zamierzają także wspólnie aplikować o granty. Planowane jest także kwartalne wydawanie newslettera" – przekazała dr Anna Sobecka.

(PAP)Autorka: Anna Machińska

 

Przeczytaj także