GUS: koniunktura w przemyśle gorsza niż we wrześniu

GUS: koniunktura w przemyśle gorsza niż we wrześniu

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle był gorszy niż we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,7 wobec minus 6,2 we wrześniu.

BUDOWNICTWO

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w październiku na poziomie minus 16,5 wobec minus 15,0 we wrześniu.

HANDEL HURTOWY

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,3 wobec minus 4,5 we wrześniu.

HANDEL DETALICZNY

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,8, podczas gdy we wrześniu było to minus 6,5.

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 12,5 wobec minus 8,7 miesiąc temu.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 29,0 wobec minus 21,2 we wrześniu. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 35,1) niż jednostki gastronomiczne (minus 27,6).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,5 – niższym niż przed miesiącem (plus 9,5).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w październiku na poziomie plus 3,8 – niższym niż przed miesiącem (plus 5,6). (PAP Biznes)

Przeczytaj także